OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. oktober 2021

Fortsat jagt i urørte skove

Regeringen og støttepartierne har mere end fordoblet arealet med urørt skov. Dermed bliver 385 statsskove urørte. Det vil blandt andet sige, at der ikke drives kommercielt skovbrug. Jagtens røres der ikke ved.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Som en del af regerings natur- og biodiversitetspakke indgår målet om 75.000 hektar urørt skov. Nu har regeringen og støttepartierne udpeget en stor del af de skove, som skal lægges om til urørt skov. Dermed kommer antallet af urørte statsskove indtil videre op på 385 med et samlet areal på godt 55.000 hektar.

Læs mere om udpegningen og de videre planer her

Ifølge kontorchef i Naturstyrelsen Mads Jensen, så ændrer beslutningen ikke på jagten i de kommende urørte skove, idet udpegningen intet har med den at gøre.

Men da jagten i statsskovene altid tager hensyn til biotopen og forholdene generelt i skovene, så kan afholdelsen af selve jagten ændre sig over tid.

- Når man lægger skoven om til urørt skov, så ændrer skovens ramme sig naturligvis over tid, og det tages der jo højde for, når jagterne afholdes, siger kontorchefen.

De udpegede skove ligger primært i det østlige Danmark samt på Jyllands østkyst. Det drejer sig især om gamle løvskove, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter er størst.