OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. april 2021

Forslag: Drab på fredede dyr skal koste jagttegnet

Står det til SF, skal det fremover koste jagttegnet, hvis man forsætligt dræber et fredet dyr. Og så skal faunakriminalitet efterforskes bedre. DJ ser positivt på at SF tager faunakriminalitet alvorligt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

SF har fremsat beslutningsforslag om at skærpe strafferammen for faunakriminalitet, så forsætligt drab på fredede dyr altid medfører en frakendelse af retten til at løse jagttegn. Forslaget har ifølge SF til formål at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag, der skærper strafferammen for natur- og faunakriminalitet til et niveau, som kan sammenlignes med Danmarks nabolande. Derudover indeholder forslaget også en opfordring til regeringen om, at der fremover skal sikres en bedre opklaring af natur- og faunakriminalitet.

Formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, hilser beslutningsforslaget velkommen og ser frem til den kommende proces.

- Fanuakriminalitet, efterforskning og en bedre udnyttelse af strafferammen er emner, som også står højt på vores dagsorden. Vi jægere er afhængige af en høj troværdighed i samfundet, og her er det afgørende, at vi kigger indad og kommer eventuelt brodne kar til livs, siger Claus Lind Christensen.

Han noterer sig, at forslaget i store træk falder i god tråd med de pointer, som formændene bag organisationerne i Vildtforvaltningsrådet i efteråret understregede i et brev til miljøminister Lea Wermelin og justitsminister Nick Hækkerup. I brevet blev der blæst til fælles kamp mod netop faunakriminaliteten. Politiet skal prioritere efterforskningen højere, og der skal gribes længere ned i værktøjskassen, når domstolene udmåler straffen til de få, der i dag dømmes. For strafferammen er sådan set god nok - men generelt, så er dommene alt for milde, mener Vildtforvaltningsrådet.

"Vi er bekymrede over de tilbagevendende eksempler på faunakriminalitet i Danmark. Ofte oplever vi grove overtrædelser af både jagtlovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser om fredede arter. Det være sig bevidst forgiftning af rovfugle, bevidst nedskydning af fredede pattedyr og grove overtrædelser af jagtloven ved f.eks. nedskydning af arter i fredningsperioder, uden for jagttiden eller krybskytteri," hedder det bl.a. i brevet, som blev sendt til de to ministre i oktober.

SF's beslutningsforslag er sat til 1. behandling i Folketinget den 27. april.