OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. maj 2021

Forlænget frist for anmeldelse af biotopplaner

Jægere, som vil have lov udsætte flere end én fasaner eller agerhøns per hektar, får et par uger ekstra til at anmelde de biotop-planer, som er forudsætning for tilladelsen. Årsagen er IT-problemer hos Miljøstyrelsen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Egentlig skulle det være sket senest den 1. maj, men Miljøstyrelsen oplyser i dag på sin hjemmeside, at man har valgt at forlænge fristen for anmeldelse af sine biotopplaner. Nu hedder sidste chance således den 15. maj 2021. Alle, der vil udsætte fasaner eller agerhøns i større stil - mere end én fasan eller agerhøne pr. hektar - har pligt til at udarbejde, anmelde og gennemføre en plan, som forbedrer naturen på ejendommen. Det er den såkaldte biotopplan.

Årsagen til at Miljøstyrelsen har valgt at forlænge fristen et par uger er, at flere brugere har oplevet, at IT-systemet, som benyttes ved anmeldelse, fungerer langsomt.

Naturtiltag til gavn for dyrelivet

En biotop-plan kan enten gælde for ét eller tre år og består af en række naturforbedrende tiltag, som giver vildtet bedre levevilkår på ejendommen. Naturtiltagene skal være målrettet fire arter eller artsgrupper, og mindst to skal være arter, man ikke må drive jagt på.

Ansøgerne kan vælge mellem 25 forskellige naturtiltag, som hver giver et vist antal point. Hver gang man har samlet 85 point i en treårige plan eller 100 point i en etårig, må man udsætte op til syv stykker fuglevildt per hektar – heraf dog højst fire agerhøns.