OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. maj 2021

Fodring og jagt – hvordan er reglerne?

Mange er i tvivl om hvad man må, og hvad man ikke må i forb.m. fodring af vildt i forbindelse med jagt. Det er tilladt at fodre vildtet, men hvis man fodrer, lægger det samtidig en række begrænsninger på jagten. Læs mere om disse begrænsninger i artiklen her.

Tekst: Niels Henrik Simonsen

Her op til bukkejagten får Danmarks Jægerforbund mange spørgsmål, bl.a. om reglerne for fodring i forbindelse med jagt. Jagtloven har behandlet emnet i § 28, der siger, at:

§ 28. Udfodring af vildt med jagt for øje må ikke finde sted. Vildt må ikke beskydes på jorden eller på vandet i umiddelbar nærhed af foderplads.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om fodring, herunder om, hvilke typer foder der kan anvendes, om indretning af foderpladser og om placering af foder.

For helt at vide, hvad hensigten med reglerne i stk. 1 er, kan man kigge i forarbejdet til jagtloven af 1967, hvor reglen optrådte første gang. Her skriver man, at:

Forbuddet omfatter f.eks. udlægning af foder fra vildtets tilholdssted i skovkanten og videre ind på jægerens tilstødende revir med henblik på at lokke vildtet fra nabogrunden ind på skudhold på jægerens terræn.

Det er altså ikke tilladt at fodre vildt fra naboen ind på ens grund med den hensigt at skyde det.

Reglen om, at vildtet ikke må beskydes på jorden eller vandet i umiddelbar nærhed af foderplads rejser spørgsmålet om, hvad ”umiddelbar nærhed” betyder. Forskellige retssager har afgjort, at det er ét eller andet sted imellem 25 og 50 meter. Står vildtet nærmere end dén afstand fra foderet, må det ikke skydes. Lægger man foder ud til vildtet, har man altså samtidig diskvalificeret sig fra at skyde vildtet indenfor en radius af mindst 25 meter fra foderet. Forbuddet omfatter ikke beskydning af fugle i luften, så det er tilladt at skyde f.eks. ænder i luften et sted, hvor der fodres.

Særlige regler for kronvildt

Specielt for kronvildt er der i henhold til § 28, stk. 2 desuden indført bestemmelser i § 13 i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, som siger:

§ 13. Kronvildt må ikke fodres med valset korn eller kraftfoder.

Stk. 2. Øvrig fodring af kronvildt skal ske i en afstand af mindst 130 m fra de platforme og skydestiger, der er nævnt i § 1, stk. 2, og mindst 130 m fra anden ejendom.

Stk. 3. Uanset stk. 2, kan der ske fodring af kronvildt nærmere end 130 m fra anden ejendom på ejendomme, hvor ejeren ikke har overdraget jagtretten på kronvildt til andre.

For en god ordens skyld skal det lige understreges, at fodring også indbefatter sliksten m.v., og at reglerne om beskydning ved foderpladser også gælder ved buejagt. Det er altså tilladt at fodre vildtet (med særlige regler for kronvildt), men hvis man fodrer, lægger det samtidig en række begrænsninger på jagten.