OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. november 2021

Flere udsatte fugle registreres

Antallet af udsatte gråænder, agerhøns og fasaner, der indberettes til Miljøstyrelsen, steg markant i 2021. Det sker efter en øget fokus på mangelfuld indberetning.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Noget tyder på at jægere og andre, der udsætter gråænder, agerhøns og fasaner, har fået større fokus på at indberette. I hvert fald kan Miljøstyrelsen i dag fortælle, at det indberettede antal af udsatte gråænder, agerhøns og fasaner i 2021 er det højeste siden 2018, hvor indberetningen blev gjort lovpligtig.

Mens der for gråændernes vedkommende i 2018 blev indberettet 47.298 fugle, blev der i 2021 indberettet 78.163 - altså en stigning på omtrent 31.000 ænder. Højdespringeren er dog den noget oftere udsatte fasan, som i '18 havde 804.861 indberetninger og i år 958.358 stk. En stigning på omtrent 150.000 fugle. Uanset mængden af fugle, man sætter ud, skal alle udsætninger indberettes til Miljøstyrelsen senest én uge efter udsætning, og fuglene skal være udsat senest en måned inden deres jagttid begynder. Her gælder desuden regler om antal pr. ha. – samt ved større udsætning også krav om biotopplan.

Den stigende tendens til indberetning kan ses som et resultat af det tilsvarende stigende fokus på især gråænder, som mange steder er udsat i stor stil uden indberetning. Det blev tydeligt, da Aarhus Universitet DCE fik til opgave at undersøge om indberetningen foregik, som beskrevet i lovgivningen. Deres knusende rapport blev offentliggjort sidste vinter, og resultatet var ikke til at tage fejl af: I 2019 blev udsat mindst fem gange flere ællinger, end der reelt blev indberettet – eller i tørre tal et sted mellem 334.000 og 386.000 i forhold til de blot cirka 60.000 indberettede.

  Gråand Fasan Agerhøne
2018 47.298 804.861 7.055
2019 60.066 801.773 6.264
2020 58.773 811.926 7.152
2021 78.163 958.358 10.142

Kilde: Miljøstyrelsen