OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. september 2021

Finske ynglehabitater vender tilbage

Med hensigten om at genskabe gode ynglehabitater for arter som pibeand og gråand har Waterfowlers’ Network bidraget til genopretningen af et vådområde på 12,5 hektar i det østlige Finland. DJ har været med til at finansiere projektet - som også er til gavn for danske jægere.

Tekst: Iben Hove Sørensen, Waterfowlers' Network
Foto: Petri Jauhiainen / Finnish Wildlife Agency

Etableringen af Waterfowlers’ Network var drevet af et ønske om at forene kræfterne hos de nordeuropæiske vandfuglejægere. I stedet for kun at arbejde inden for hvert lands grænser, kunne jægerne på den måde arbejde sammen – og på tværs af grænserne - for at sikre bæredygtige muligheder for fremtidens vandfuglejagt.

I den ånd har organisationerne i Waterfowlers’ Network nu ydet økonomisk støtte til det finske SOTKA-projekt, som har til formål at forbedre og genoprette yngleområder af potentielt stor betydning for de europæiske andebestande.

400 hektar ynglehabitat

SOTKA-projektet sigter mod at genoprette i alt 400 hektar finske vådområder. Hovedparten finansieres af den finske stat, men der er også mulighed for, at organisationer og lodsejere kan støtte genopretningen af de vigtige ynglehabitater. Waterfowlers’ Network annoncerede deres støtte til projektet tidligere på året, og det er siden blevet besluttet, at støtten fra de europæiske jægere skal bruges på at genoprette vådområdet Korpinurmi i den østlige del af Finland.

Som en del af Waterfowlers' Network har Danmarks Jægerforbund bidraget til finansieringen af projektet, som på sigt også vil være til gavn for danske jægere. Udover Danmark har Storbritannien (The British Association for Shooting & Conservation) og Nederlandene (The Royal Dutch Hunters' Association) bidraget til donationen på vegne af Waterfowlers’ Network.

Finansiering fra Waterfowlers’ Network udgør næsten 15 pct. af de samlede udgifter til genopretningen af Korpinurmi-vådområdet. De resterende udgifter dækkes af det finske SOTKA-projekt og lodsejerne.

Vådområdet Korpinurmi

Området Korpinurmi er et tidligere tørvegravningsområde, som i de senere år har været anvendt til landbrug. Jorden er dog af relativt dårlig kvalitet, og lodsejerne har nu indgået en aftale med SOTKA-projektet om at stoppe al landbrugsproduktion og i stedet omdanne området til et vådområde af høj værdi for fugle og biodiversitet. Allerede nu oversvømmes dele af området regelmæssigt, og den østligste del af Korpinurmi udgør allerede et godt levested for vandfugle.

Vådområdet genoprettes ved at anlægge dæmninger omkring området og etablere en effektiv vandstandsregulering. Samtidig vil de omkringliggende områder blive bedre sikret mod større oversvømmelser. Genopretningen af dette vådområde vil give ynglehabitat for arter som pibeand og gråand; begge arter er skattede jagtobjekter i flere af de lande, som indgår i Waterfowlers’ Network, og desuden er der udbredt bekymring for bestanden af pibeænder, som tilsyneladende er i tilbagegang.

Endvidere vil området tjene til at forbedre vandkvaliteten i nedstrøms vandområder.