OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. november 2021

Faldvildtet rykker fra DTU

Center for diagnostik DTU har valgt at lukke ned for deres veterinære aktiviteter med virkning fra den 26. november. Den mangeårige faldvildtundersøgelse fortsætter dog uændret – alle undersøgelser kommer blot fremover til at foregå hos Aalborg Universitet.

Tekst: Kim Lykke Jensen
Foto: Birgit Nordby

Center for diagnostik, der tidligere hed DTU veterinærinstituttet, har siden 1932 undersøgt vildt i Danmark med henblik på at overvåge vildtsygdomme i de fritlevende bestande. Det er længere end noget andet land i Verden. Men nu har DTU valgt at gå ud af dette arbejde. Faldvildtundersøgelsen vil dog blive videreført i fremtiden, men i regi af Aalborg universitet, som siden 2019 har været partnere på projektet.

Konkret betyder ændringen ifølge DTU, at man ifølge fremover ikke kan fremsende eller aflevere dødfundet vildt hos DTU i Lyngby. Indlevering kan fremover efter aftale foretages personligt hos Aalborg Universitets to afdelinger i henholdsvis Aalborg (Frederik Bajers Vej 7H, 9220 Aalborg Ø) og Esbjerg (Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg) – eller hos Naturstyrelsens lokale enheder.

Man kan også indsende forsvarligt indpakket faldvildt med post til Aalborg Universitet – sammen med en blanket, der findes på hjemmesiden www.vildtsundhed.dk. Uanset om man indleverer personligt eller sender med post, så skal man på forhånd kontakte seniorforsker, Sussie Pagh på mobil: 51292292 eller vil mailadressen: sup@bio.aau.dk.

Faldvildtundersøgelserne er omfattet af en aftale med Miljøstyrelsen. Styrelsen oplyser, at DTU er forpligtet af en uopsigelig kontrakt, der løber frem til udgangen af juni til at opfylde kontraktens betingelser, som blandt andet omfatter muligheden for at indlevere dødfundet vildt hos DTU. Miljøstyrelsen har den klare forventning, at DTU opfylder kontrakten.

Det er med andre ord ikke afklaret, hvordan fremtiden bliver for den danske faldvildtundersøgelse, men indtil videre vil det være en god ide at indlevere dødfundet vildt til enten Aalborg Universitet eller Naturstyrelsens lokale enheder som beskrevet i artiklen.