OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. december 2021

Fagrapport om kæbeindsamlingen 2020 er klar

Fra jagtsæsonen 2020/2021 blev der i alt indsendt data fra 347 krondyr, heraf 346 hjorte. Det er en fremgang på ca. 8,5 pct. i forhold til året før. Nu er fagrapporten offentliggjort.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I alt 347 kæber blev det til, da kæbeindsamlingen sluttede efter sidste jagtsæson. Kæberne kom fra nedlagte danske kronhjorte og en enkelt hind, og var indsendt som et led i den frivillige kæbeindsamling, som Danmarks Jægerforbund har varetaget siden 2016.

Indsamlingen er ikke systematisk, men som sagt et frivilligt tilbud til jægerne. Indsamling er målrettet alle hjorte ældre end spidshjort, som afgår fra bestanden. Ved dette års indsamling står det igen klart, at indsamlingen i vid udstrækning understøttes af særlig engagerede personer.

En række lokale laug, enkelte store jordbesiddere, enkelte privatpersoner, DCE (Aarhus Universitet), Naturstyrelsens lokale enheder og en række tillidsfolk i Danmarks Jægerforbund har gjort en særlig indsats for at indsamle materiale. Antallet af enkeltpersoner som indsender oplysninger, er glædeligvis stigende. I alt 8 kommuner har bidraget med mere end ti hjorte, heraf har 3 bidraget med mere end 20. Det er Ringkøbing-Skjern (25), Norddjurs (34) og Thisted (31).

Hvorfor tandindsamling?

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund igangsat den frivillige tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit. Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbestemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jægerforbunds videnindsamling om kronvildt.