OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. november 2021

Er der risiko for PFOS-forurening i vildt?

Mange jægere spørger i øjeblikket om hvordan de skal forholde sig til nedlagt vildt, der kan være forurenet med PFOS. Fødevarestyrelsen maner til besindighed og ser ingen betydelig risiko.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Den seneste tids eskalerende fokus på forurening med det giftige stof, PFOS, flere steder i Danmark, har meget naturligt givet anledning til bekymring og spørgsmål blandt jægere, der nedlægger græssere som hjortevildt og hare. Historien om PFOS-forureningen blev for alvor kendt, da det kom frem, at en gruppe borgere i Korsør, som havde spist kød fra kvæg i et forurenet område, havde forhøjede koncentrationer af PFOS i blodet.

PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt - f.eks. i skum, anvendt til brandslukning. Derfor er øvelsespladser for brandslukning da også typiske PFOS-forureningspladser. Danske Regioner har udarbejdet et overblik over 145 brandøvelsespladser i Danmark. Her kan man se, om pladserne ligger i en risikozone i forhold til boliger, grundvand eller overfladevand, men ikke hvorvidt de rent faktisk er forurenede. Dette undersøges nu. Men har man været på jagt i et område i umiddelbar nærhed af én af de 145 pladser, bør man overveje mulighederne.

Hos Fødevarestyrelsen maner man dog til besindighed. Som svar på en officiel henvendelse, sendt fra Miljøstyrelsen, skriver Fødevarestyrelsen, at der på nuværende tidspunkt ikke er den store viden om indhold af PFOS i vildt.

- De græsser typisk på store arealer. Umiddelbart ser vi ingen betydelig risiko for ophobning i disse dyr, da mistanken om PFOS forurening mest retter sig mod punktforureninger på et afgrænset areal. Men hvis jægerne vil have nogle dyr undersøgt, kan de tage kontakt til vores laboratorie i Ringsted og sende prøver til analyse for egen regning, lyder det videre i det skriftlige svar til Miljøstyrelsen.

Det omtalte laboratorie har adressen Søndervang 4, 4100 Ringsted. Tlf. 72 27 69 00. Fødevarestyrelsen oplyser videre, at der allerede er jægere, der har indsendt nogle prøver af dåvildt til laboratoriet, som man i øjeblikket afventer svar på.

Ifølge Miljøstyrelsen er PFOS blandt andet mistænkt for at kunne forårsage leverskader, nyreskader, forhøjede kolesteroltal, nedsat fertilitet, hormonforstyrrelser, svagere immunforsvar, for at påvirke fosterudviklingen negativt og for at være kræftfremkaldende.