OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. maj 2021

Stor efterspørgsel på uddannelser til flugtskydnings- og riffelinstruktør

Danmarks Jægerforbund oplever en stor efterspørgsel på især flugtskydningsinstruktøruddannelsen, men også på riffelinstruktøruddannelsen. Folk er nysgerrige og ønsker at dygtigøre sig - og det er meget positivt.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Det er meget glædeligt, at jægerne ønsker uddannelse, så de kan komme ud og lære fra sig som instruktør på jagtforeningernes skydebaner. Årsagerne er formentlig flere. I takt med at vi nærmere os en genåbning efter corona restriktioner åbner flere skydebanerne for ”almindelig drift”. Bukkejagten nærmer sig. Alt sammen med til at øge behovet for at komme på skydebanen, og få hjælp. Deraf en stigende tilslutning til de mange flugt- og riffelinstruktørkurser, som vi afholder rundt om i hele landet.

DJ ønsker at levere!

Uddannelseskoordinator i kreds 1, Henrik Kragh, hører fra flere riffelskydebaner, at der er stor tilgang til især det obligatoriske forløb forud for riffelprøven.

- Det medfører selvfølgelig et større tryk på vores riffelbaner rundt om i landet. Vi oplever også, at de nye riffeljægere søger mere og mere træning, af den simple grund, at de er nysgerrige og også ønsker at dygtiggøre og forbedre sig. I Danmarks Jægerforbund ønsker vi at levere! Derfor stiger efterspørgslen selvfølgelig også på de instruktører som skal hjælpe. Det handler om at vi simpelthen skal have "hænder nok", også i fremtiden, siger Henrik Kragh.

Til forskel fra tidligere, er det ikke længere nødvendigt at blive indstillet fra en jagtforening for at komme på instruktørkurserne. Og med indførslen af det obligatoriske riffelskydeforløb i sommeren 2020, er behovet for godkendte riffelinstruktører steget markant, og bl.a. derfor har jægerforbundet skruet op for mængden af udbudte kurser.

Obligatorisk riffelskydeforløb

Det obligatoriske riffelskydeforløb har skabt mulighed for mere aktivitet i landets jagtforeninger, da alle de 3-5.000 riffelprøveaspiranter, der hvert år går op til riffelprøve, nu er forpligtiget til at gennemføre skydeforløbet. Jægerforbundet har lavet en side, hvor det obligatoriske riffelskydeforløb beskrives:

Her har alle Danmarks Jægerforbunds jagtforeninger mulighed for at offentliggøre eventuelle træningsarrangementer. Nederst på siden er der en kalender, hvor alle foreningsmeddelelser med titlen ”Obligatorisk Riffelskydeforløb” automatisk promoveres.
Der er udviklet en hvervnings-/oplysningsoversigt (se vedhæftet plakat) som jagtforeningerne kan rekvirere ved at henvende sig til receptionen hos Danmarks Jægerforbund. Allerede nu, mindre end et år efter indførslen af det obligatoriske riffelskydeforløb, ses det tydeligt at flere aspiranter aflægger riffelprøven fra mere jagtrelevante skydestillinger end den liggende, som tidligere har været den næsten eneste skydestilling til prøverne.

Plakat og rekrutteringsblok

Der er desuden blevet lavet en plakat med med skydestillinger, som kan bestilles af DJ-medlemmer via vores webshop på medlemsnettet. Den er gratis at bestille, I betaler blot for forsendelse.

Har du lyst til at hjælpe med at rekruttere nye medlemmer til jægerforbundet? Så kan du måske også få gavn af vores rekrutteringsblok. Den er nem at have med i lommen ved jagtrelaterede aktiviteter og indeholder 50 for-frankerede indmeldelsesblanketter, som kan udfyldes på stedet og derefter sendes til os. Blokken kan rekvireres gratis fra Jagtens Hus via post@jaegerne.dk.

Husk også, at kredsens uddannelseskoordinator kan være behjælpelig med oprettelse af lokal uddannelse i jagtforeninger, og ikke kun instruktøruddannelser.