OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. august 2021

DJ til topmøde om aktivt udeliv

Jægerforbundet var inviteret med til det første nationale topmøde for børns aktive udeliv, som fandt sted i denne uge. Og det er yderst positivt, for det er nemlig vigtigt at jægerne har medindflydelse på den grønne dagsorden, siger DJ-direktør Karen Friis.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Karen Friis

I løbet af torsdag og fredag i denne uge har der været gang i den i Faaborg. Den sydfynske købstad var nemlig vært for årets såkaldte Outdoor Summit, der hvert år fremover samler landets vigtigste faglige og politiske aktører til et helhedsblik på barrierer og potentialer for danskernes brug af naturen. Heriblandt altså også Danmarks Jægerforbund, der allerede arbejder målrettet med aktiv naturformidling til børn i alle aldre, f.eks. i projekterne Bliv NaturligVis og De Unge Naturformidlere.

Og hvad har det så med jagt at gøre?

- En hel masse, faktisk, lyder det fra Danmarks Jægerforbunds direktør, Karen Friis. Sammen med forbundets politiske chefkonsulent, Morten Sinding-Jensen, har hun repræsenteret DJ på topmødet, og deltaget aktivt i debatter og workshops.

Plads til jægerne - også i fremtiden

- Det er relevant for os, fordi vi skal deltage aktivt i debatterne om den grønne dagsorden, ikke mindst for at sikre, at der også i fremtiden er forståelse for og plads til jægerne derude. Vi er jo en stor del af det aktive udeliv, og arbejder meget målrettet med børn og unges naturforståelse - både i f.eks. Bliv NaturligVis, men ikke mindst også ude i de enkelte jagtforeninger, forklarer Karen Friis.

På den måde er jægerne med til at sætte aftryk på fremtidens udeliv. Det handler om at dyrke interessen for naturen, at forstå dens muligheder og om at beskytte den. Det er alt sammen noget, danske jægere hele tiden forholder sig til, og det er i sig selv et vigtigt budskab at sende.

Men det handler også om at skabe vigtige relationer:

- Det er også et spørgsmål om at skabe en fælles forståelse og et netværk med den andre organisationer, der deltager på et topmøde som dette her. Vi har jo mange fælles interesser, og de bliver meget tydelige, når vi mødes her, konstaterer DJ-direktøren.

Blandt de øvrige deltagere på Outdoor Summit er f.eks. Skovforeningen, Friluftsrådet, DGI, KFUM-spejderne, Danmarks Naturfredningsforening, Lokale- og Anlægsfonden og Center for Børn og Natur.

Tre spændende anbefalinger

Et af resultaterne efter årets Outdoor Summit var 10 konkrete anbefalinger til styrkelse af udelivet i Danmark. Heraf har specielt tre af dem særlig interesse for jægerne:

  • Forslag om at lave en såkaldt Grøn Alliance, som er et landsdækkende samarbejde på tværs af organisationerne om at sætte børn og unges udeliv på dagsordenen.
  • At se nærmere på undervisningssektoren og undersøge mulighederne for udeskole og udeliv i undervisningen, samt at styrke lærere og pædagogers kompetencer på området. Dette punkt er særlig interessant for jægerforbundet, idet vi allerede arbejder målrettet med dette i form af projekt Bliv NaturligVis.
  • At få lavet et center for forskning og formidling, som er uafhængigt af særinteresser, der kan styrke forskning på området.

Mødet sluttede med en paneldebat med perspektivering af de 10 anbefalinger. Blandt paneldeltagerne var miljøminister Lea Wermelin. Under debatten blev det bl.a. slået fast, at selvom det altid er godt at anerkende hinandens særlige interesser, så er det vigtigste at have fokus på det, vi kan sammen. Miljøministeren bakkede op om at stå sammen på tværs, og hun anerkender at have en rolle i dette overfor andre ministerier.