OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juni 2021

DJ søger: Foreningskonsulent

En fuldtidsansat foreningskonsulent skal over en 3-årig periode stå i spidsen for at understøtte, udvikle og hjælpe jagtforeningerne med at skabe stærkere bånd, gode relationer og flere medlemmer, mv.

I Danmarks Jægerforbund (DJ) vil vi gøre mere for at understøtte og udvikle jagtforeningerne. Derfor sætter vi nu gang i en 3-årig indsats, der skal hjælpe jagtforeningerne og skabe et stærkere bånd mellem foreningerne og Danmarks Jægerforbund. Det handler bl.a. om at arbejde med de gode relationer til medlemmerne, at udvikle bestyrelsesarbejdet og få fordelt opgaverne på flere hænder samt at skabe en attraktiv forening for nye målgrupper.

Vi søger en foreningskonsulent, som skal stå i spidsen for denne indsats. Som foreningskonsulent arbejder du tæt sammen med både kollegaer i Jagtens Hus og frivillige i organisationen. Dagligdagen er kompleks, og der vil være mange holdninger til udførelsen af jobbet som foreningskonsulent.

Dine opgaver og ansvarsområder:

  • Afdække hvilke erfaringer der allerede er med foreningsudvikling i organisationen
  • Etablere et korps af frivillige foreningsvejledere og uddanne disse
  • Udvikle og afvikle en række pilotforløb i udvalgte foreninger, som danner baggrund for konkretisering af indsatsen
  • Konkretisere indsatsen i samarbejde med følgegruppen, administrationen og foreningsvejlederne, herunder at udarbejde succeskriterier, plan for igangsætning, indsats, opfølgning, mv.
  • Skabe opbakning til indsatsen i organisationen som helhed
  • Lede og drive indsatsen i det daglige, herunder at sikre fortsat udvikling af foreningsvejlederne
  • Udarbejde materialer, værktøjer, kommunikation m.v. i samarbejde med relevante samarbejdspartnere internt og eksternt
  • Undervise, rådgive og vejlede i forbindelse med indsatsen
  • Udarbejde rapporter til hovedbestyrelsen
  • Evaluere indsatsen

Læs hele jobopslaget og søg stillingen her.