OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. januar 2021

Minister udpeger DJ-repræsentant i Nationalpark Thy

Genudpeget DJ-repræsentant i Nationalpark Thy, Karen Serup, vil kæmpe for hjortevildtets levevilkår, større indflydelse på sekretariatets arbejde og for den fortsatte jagt i Nationalpark Thy.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Privatfoto

Karen Serup, Danmarks Jægerforbunds repræsentant i Nationalpark Thys bestyrelse igennem fire år, blev forleden genudpeget til fire år mere på posten. Det skete da miljøminister Lea Wermelin udpegede Nationalpark Thys fjerde bestyrelse for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023.

Karen Serup tog over efter sin forgænger, Tage Espersen, i januar 2017 og har siden forvaltet sin bestyrelsespost med stor entusiasme. Selv er hun aktiv jæger og hundefører gennem mere end tre årtier i og udenfor Nationalpark Thy, og er i det hele taget en erfaren ildsjæl, når det kommer til bestyrelsesarbejde. Således har hun tidligere lagt mange timer i den lokale jagtforening og som formand for Hjerteforeningen i Thisted. I dag er hun – ud over sit store engagement i Nationalpark Thy – aktiv i promoveringen af jagt på dyrskue, især det såkaldte Dyrskue i Børnehøjde i Thisted, hvor mere end 2000 børn har mulighed for at flå og partere fasaner, ænder og dådyr.

Større fokus på hjortevildtets levevilkår

Nu, hvor hendes anden periode i nationalparkens bestyrelse ruller i gang, er hun endnu bedre rustet end for fire år siden, idet hun nu kender arbejdsgangene i detaljer. Og det er langt fra det hele, hun er lige begejstret for:

- Det har været et problem, at der i nationalparkens større projekter ikke har været taget tilstrækkeligt hensyn til hjortevildtets levevilkår. Hjortevildtet er parkens vigtigste naturplejer, et kendetegn og en nøgleart herude, ikke kun når det drejer sig om jagt, siger Karen Serup, som også er opmærksom på muligheden for at Nationalpark Thy på den ene eller anden måde kan blive berørt af placeringen af de fremtidige naturnationalparker:

- Naturnationalparkerne er i princippet helt ude af vores hænder, for vi har ikke noget med dem at gøre. Men hvis der udpeges en sådan i vores område, så håber jeg meget at man vil give os indflydelse, også for at bevare den lokale opbakning. Og her er muligheden for fortsat at kunne gå på jagt – og ikke kun regulering – selvfølgelig meget vigtig.

Bedre samarbejde med sekretariatet

En anden hjertesag for Karen Serup er samarbejdet med sekretariatet bag Nationalpark Thy. I løbet af de forgangne fire år har hendes oplevelse været, at sekretariatet ikke har gjort tilstrækkelig brug af den ekspertise, der ligger i både Nationalparkrådet og i bestyrelsen. Ofte er de slet ikke blevet taget med på råd, når der f.eks. skulle udarbejdes udbudsmateriale, hvilket har været utilfredsstillende, siger hun.

- Der sidder meget stærke kompetencer i råd og bestyrelse, som ikke udnyttes i tilstrækkelig grad, og det er en stor skam. Vi har måttet tikke og bede sekretariatet om at få lov til at få mere indflydelse, og alligevel har vi ofte først set projekterne, når der er udarbejdet. Dét har været frustrerende, lyder det fra Karen Serup, som dog glæder sig til at komme i gang med samarbejdet med den nye bestyrelse og håber på et lige så godt og frugtbart samarbejde med de andre grønne organisationer som i de forgangne fire år.

Udover Karen Serup er bestyrelsesformanden samt repræsentanterne for Landbrug og Fødevarer, Kystbyernes Netværk og Naturstyrelsen genudpeget for en ny periode.