OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. maj 2021

DJ og NSK samarbejder om trofæopmåling

Ny samarbejdsaftale mellem Danmarks Jægerforbund og Nordisk Safari Klub skal sikre lokal og ensartet opmåling af danske jægeres trofæer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Mange jægere sætter stor pris på at benytte sig af jægerforbundets tilbud om at få opmålt deres trofæer. Nogle bruger opmålingen til at sammenligne det seneste trofæ med de trofæer, der måske allerede hænger på væggen, mens andre bruger tallene til at følge en bestands udvikling igennem en længere årrække.

Da Danmarks Jægerforbund via sit medlemskab af det Internationale Jagtråd (Conseil International de la Chasse - CIC) altid har målt efter CIC's regler, kan man, uanset hvor i verden et trofæ er nedlagt, altid sammenligne opmålingsdata. Mens det tidligere var en medarbejder ved Danmarks Jægerforbund, der stod for opmålingerne under forårs- og efterårsturneer rundt om i landet, har jægerforbundet nu indgået en samarbejdsaftale med Nordisk Safari Klub (NSK). Det betyder, at NSK fremover vil forestå trofæopmålingen. For arter nedlagt i Danmark, sker opmålingerne på vegne af Danmarks Jægerforbund og dermed også jævnfør jægerforbundets øvrige politikker, etik, anvisninger, etc. NSK har igennem næsten 50 år - siden klubbens stiftelse i maj 1972 - arbejdet med opmåling og registrering af trofæer, og har igennem årene oplistet trofæer i en omfattende database. Denne database vil blive videreført i det nye samarbejde.

Trofæopmålingerne udføres af freelancere, godkendt af NSK og jægerforbundet, som løbende underkastes kvalitetskontrol, så der sker en ensartet trofæopmåling og erfaringsudveksling. På den måde opnår man, at opmålingerne sker ud fra samme præmisser og forudsætninger i hele landet, og fortsat efter CIC's regler. Formålet med samarbejdet er at sikre et opmålingskoncept, der skal varetage lokale, ensartede opmålinger, samt sørge for at skabe interesse for opmåling og samarbejde i dygtiggørelse indenfor trofæopmåling.

Opmålingsarrangementer koordineres og planlægges samlet, og datoer vil blive offentliggjort i god tid.

- Trofæopmåling er en afgørende medlemsaktivitet for jægerforbundet. Alle jægere skal kunne få deres trofæer opmålt. Med den nye aftale med NSK kan vi fortsat tilbyde vore medlemmer mulighed for at få opmålt deres trofæer på en meget lokal og fleksibel måde, siger Torben Schulz Jensen, formand for hjortevildtudvalget.

- Opmåling af trofæer er for mange et væsentligt led i forvaltningen af bestandene, og i den sammenhæng, at kunne bidrage til sunde og robuste bestande. I forhold til den igangværende jagt på råbukke, er det derfor oplagt at understrege, at ønsker man stærke trofæer, så kræver det at bukkene får alder og stor kropsstørrelse. Sidstnævnte sikres bedst ved at bestanden på den pågældende lokalitet er lige under terrænets naturlige bæreevne. Det giver nemlig ikke blot de stærkeste trofæer, men også den bedste sundhed og robusthed, lyder det videre fra Torben Schulz Jensen.

Christian Jensen, formand for Nordisk Safari Klub, udtaler om samarbejdet:

- Opmåling af trofæer har igennem snart 50 år været et af Nordisk Safari Klubs kerneområder. Mange jægere har igennem årene fået målt trofæer op fra nær og fjern, og med aftalen med Danmarks jægerforbund får vi et yderligere skub i retning af at sikre kvalitet og ensartethed i opmålingerne. Vores trofæopmålere får ved aftalen mange flere trofæer igennem hænderne, og styrker derved rutiner og bedømmelser. NSK har en omfattende database med opmålinger, og den vil nu, sammen med DJ, blive udbygget, så resultater og data er sikret for fremtiden. Med aftalen udbygger vi også antallet af opmålinger på landsplan, både i antal og geografisk, hvilket giver de danske jægere større valgmuligheder for at få opmålt deres trofæer. Vi glæder os og ser frem til at forestå opgaven.