OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. april 2021

DJ hjælper stressramte med at finde ro i naturen

I samarbejde med Syddjurs Kommune er jægerforbundet engageret i et forløb for stressramte borgere, som skal genfinde den indre ro i naturen. Projektet Naturlig Ressource fokuserer på rehabilitering og forebyggelse af stress via oplevelser i naturen, og kan overføres til andre organisationer og kommuner landet over.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Umiddelbart skulle man jo ikke tro at det ligger lige til højrefoden, når Danmarks Jægerforbund engagerer sig i et projekt med fokus på livskvalitet og forebyggelse af stress. Og så alligevel. For er det da ikke netop det, jagten gør ved os? Hvorfor ikke udbrede denne bevidsthed og viden til andre lag i samfundet?

Støttet af 2 millioner kroner fra TrygFonden og 1,5 million fra Friluftsrådet, er Naturlig Ressource nu i fuld gang med sit første forløb, med jægerforbundet tilknyttet som projektejer. Projektet tilbyder gratis naturbaseret terapi som gruppeforløb for borgere i Syddjurs Kommune. Tilbuddet henvender sig til personer med stress, mild depression, eller andre symptomer der påvirker den mentale sundhed i hverdagen. En vigtig pointe med projektet er, at erfaringerne fra Naturlig Ressource skal kunne adopteres og implementeres i andre kommuner, i samarbejde med andre friluftsorganisationer.

Følg i jægerens og samlerens fodspor

For Danmarks Jægerforbunds vedkommende er projektet fuldt finansieret af fondsmidler, mens Syddjurs kommune har en delvis egenbetaling i projektet. Kort fortalt handler projektet om at øge den mentale sundhed med afsæt i naturen, hos borgere der har brug for forebyggelse eller rehabilitering i forhold til stress og mild depression.

- Gennem naturterapi inviteres unge og voksne til at deltage i forløb i naturen, der har til hensigt at skabe og forankre gode vaner, samt skabe positive fællesskaber. Via forløbene arbejdes der bl.a. med at følge i jægerens og samlerens fodspor, at færdes i og sanse naturen, bålterapi, sanke og lave mad af naturens råvarer, samt øvelser der understøtter krop og psyke, fortæller projektleder ved Danmarks Jægerforbund Rikke Laustsen.

Forløbene starter i april og igen i august. Der har været stor efterspørgsel efter pladserne, og derfor har det været nødvendigt med et ekstra hold. Mens forårsholdet er blandet, vil der til august være tale om kønsopdelte hold for at se, om det kan skabe en anden dynamik i gruppen.

Lysten til at opholde sig i naturen

Det er Danmarks Jægerforbunds team af naturvejledere, som, sammen med sundhedspersonale skal engageres i projektet. Deres rolle bliver at understøtte deltagernes naturoplevelser ved at gå i jægerens og samlerens fodspor. Det handler bl.a. om at introducere deltagerne til tilberedning af vildt, urter, fisk mv. fra lokalområdet.

- Vi skal være med til at sikre at deltagerne får nye gode vaner, der bl.a. betyder at de oplever behov for og lyst til at opholde sig i naturen som del af deres hverdag. Og hvem ved, måske får de på sigt lyst til at tage jagttegn og på den måde bruge naturen som et ”helle” fra hverdagens stress og jag, forklarer Rikke Laustsen.