OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. januar 2021

DJ får midler til arbejde med stressramte i naturen

TrygFonden og Friluftsrådet støtter et tværgående projekt mellem Danmarks Jægerforbund og Syddjurs kommune med i alt 3,5 millioner kroner. Projektet Naturlig Ressource fokuserer på rehabilitering og forebyggelse af stress via oplevelser i naturen, og kan overføres til andre organisationer og kommuner landet over.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Hother Hennings

Umiddelbart skulle man jo ikke tro at det ligger lige til højrefoden, når Danmarks Jægerforbund engagerer sig i et projekt med fokus på livskvalitet og forebyggelse af stress. Og så alligevel. For er det da ikke netop det, jagten gør ved os? Hvorfor ikke udbrede denne bevidsthed og viden til andre lag i samfundet?

Det er netop kernen i projektet Naturlig Ressource, som jægerforbundet og Syddjurs kommune netop har opnået støtte til at udrulle. For jægerforbundets vedkommende er projektet fuldt finansieret af fondsmidler, mens Syddjurs kommune har en delvis egenbetaling i projektet, som støttes med 2 millioner kroner fra TrygFonden og 1,5 million kroner fra Friluftsrådet. I alt 3,5 millioner kroner til forebyggelse af stress via positive oplevelser i naturen.

- I Danmarks Jægerforbund er vi stolte af at TrygFonden og Friluftrådet har bevilget midler til projektet, hvor vi som naturelskere og jægere kan være med til at vise omverdenen at aktiv naturbenyttelse giver glæde og livsværdi, og at det kan være forbyggende for både stress, angst og depression. For mange vil alene det at komme ud i naturen være den bedste medicin, siger Norbert F. V. Ravnsbæk, hovedbestyrelsesmedlem for jægerforbundets kreds 2 og formand for jæger-samfundsudvalget.

Følg i jægerens og samlerens fodspor

Kort fortalt handler projektet om at øge den mentale sundhed med afsæt i naturen, hos borgere der har brug for forebyggelse eller rehabilitering i forhold til stress og mild depression.

- Gennem aktionslæringsforløb inviteres unge og voksne til at deltage i forløb i naturen, der har til hensigt at skabe og forankre gode vaner, samt skabe positive fællesskaber. Via forløbene arbejdes der bl.a. med at følge i jægerens og samlerens fodspor, at færdes i og sanse naturen, bålterapi, sanke og lave mad af naturens råvarer, samt øvelser der understøtter krop og psyke, fortæller projektleder ved Danmarks Jægerforbund Rikke Laustsen.

Lysten til at opholde sig i naturen

Det er Danmarks Jægerforbunds team af naturvejledere, som skal engageres i projektet. Deres rolle bliver at understøtte deltagernes naturoplevelser ved at gå i jægerens og samlerens fodspor. Det handler bl.a. om at introducere deltagerne til tilberedning af vildt, urter, fisk mv. fra lokalområdet.

- Vi skal være med til at sikre at deltagerne får nye gode vaner, der bl.a. betyder at de oplever behov for og lyst til at opholde sig i naturen som del af deres hverdag. Og hvem ved, måske får de på sigt lyst til at tage jagttegn og på den måde bruge naturen som et ”helle” fra hverdagens stress og jag, forklarer Rikke Laustsen.

En vigtig pointe med projektet er, at erfaringerne fra Naturlig Ressource skal kunne adopteres og implementeres i andre kommuner, i samarbejde med andre friluftsorganisationer.