OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. april 2021

DJ bidrager til rapport om børns naturdannelse

Et nyt begreb, naturdannelse, skal stille skarpt på den proces, der styrker barnets forhold til naturen. Danmarks Jægerforbund har bidraget til udarbejdelsen af en rapport for Friluftsrådet, som skal sætte større fokus på emnet. For benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jonas Nørregaard

Danmarks Jægerforbund har bidraget med data og erfaringer i en rapport med overskriften ”Børns naturdannelse – naturen i barnet, barnet i naturen”. Naturdannelse er et nyt begreb, som definerer den proces, hvor barnets forhold til naturen styrkes. Desuden sidder jægerforbundet med i en følgegruppe, som skal arbejde videre med rapportens konklusioner.

- Det er helt naturligt, at Danmarks Jægerforbund er med til at understøtte, at børn og unge kommer ud og lærer naturen at kende. Jægerne som naturforvaltere ved, at det er vigtigt at færdes i naturen og det er afgørende for naturens fremtidige beskyttelse, at vi arbejder med børn naturdannelse, siger medlem af jægerforbundets hovedbestyrelse, Norbert F. Ravnsbæk.

Rapporten er udarbejdet for Friluftsrådet, som er en paraplyorganisation for friluftslivet og varetager det samlede friluftslivs interesser. Friluftsrådet tæller i alt 85 organisationer, heriblandt Danmarks Jægerforbund.

Formidlingsprojekter og jagtforeninger

Det er bl.a. via erfaringerne fra formidlingsprojekterne De Unge Naturformildere og Bliv NaturligVis, at jægerforbundet har bidraget til rapporten. Bliv NaturligVis er et projekt, som drives sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund og støttes af Nordea Fonden, som arbejder med gratis naturformidling til børn i bl.a. skoler, børnehaver og spejdertrupper, og udvikler spil, undervisningsmaterialer, mv.

Men også de enkelte jagtforeningers kontinuerlige arbejde med at udbrede en dybere forståelse af naturen og jagten blandt børn og unge spiller ind.

- Mange børn og børnebørn af jægere får naturdannelse, altså får styrket deres forhold til naturen, fra barnsben. F.eks. når de er med familiemedlemmer på jagt, ude at pleje terrænet, eller færdes i, sanser og erfarer i og om naturen, forklarer Rikke Laustsen, som er naturvejleder i Danmarks Jægerforbund.

Hun suppleres af Norbert F. Ravnsbæk:

- Vi har en fælles opgave med at vise naturen frem, på naturens præmisser, ved at tage børn og unge med ud i naturen, og give dem forståelse for at brug af naturen og dens ressourcer, så naturen beskyttes. Det er naturdannelse, og erfaringer viser, at en bæredygtig benyttelse af naturen giver et ejerskab overfor nødvendigheden af at beskytte naturen. Benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd.

Coronakrisen og genopdagelsen af naturen

I rapportens afrunding skriver forfatterne bl.a., at de håber, at udfoldelsen og udbredelsen af indholdet i begrebet naturdannelse vil skabe et fundament for at diskutere og arbejde med børns relation til natur i Danmark i fremtiden.

Midt under udarbejdelsen af rapport udbrød coronakrisen. Genåbningen af dagtilbud og skoler sker nu under skærpede krav, der gør, at mange må flytte deres daglige praksis udendørs – måske til naturområder. Også mange flere familier opholder sig nu i naturen i deres fritid, da andre muligheder for fælles udfoldelser er begrænsede. Det er forfatterne bag rapportens håb, at den nye situation kan give anledning til flere direkte naturerfaringer for børn, som forhåbentligt kan skabe grundlaget for at arbejde med de forskellige elementer i naturdannelse.