OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. oktober 2021

Dispensation til jagt på kronvildt på Ovstrup Hede

Alle jægere i et område omkring Ovstrup Hede kan deltage i fællesjagt Ovstrup Hede den 11. oktober. Tilmelding er dog påkrævet. Aarhus Universitet har fået dispensation til at afholde en fællesjagt før den normale jagttid. Husk: Uden dispensation er der ingen tryk- og drivjagt på kronvildt i perioden 1. september til 15. oktober.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

I forb.m. forskningsprojektet 'Kronvildt – viden, værdier og værktøjer' på og omkring Ovstrup Hede mellem Herning og Holstebro, har Aarhus Universitet fået en dispensation til at gennemføre en drivjagt på hinder og kalve mandag den 11. oktober. Den lokale jagttid for hinder er ellers først fra den 16. oktober. Ovstrup Hede er et stykke smuk og unik natur og noget af landets sidste oprindelige hede. Området gemmer på et spændende dyreliv, bl.a. en stor bestand af krondyr, dådyr og fugle.

Alle jægere i et defineret område omkring Ovstrup hede kan (se området på kortet herunder), hvis de er, eller bliver tilmeldt projektet inden den 9. oktober – og følger parolen – deltage i fællesjagten den 11. oktober i tidsrummet kl. 09.00-12.00. Deltagerne i projektet vil sidde på deres egne jagtarealer, samtidig med at der drives på Ovstrup Hede.

Betydelige markskader fra kronvildt

Tællinger med termisk droneudstyr har bekræftet, at antallet af krondyr på og omkring Ovstrup Hede er meget stort, hvilket bl.a. er årsagen til, at mange landmænd oplever betydelige markskader. Der er blandt både landmænd og jægere i projektet enighed om, at bestanden er for stor. I praksis har det imidlertid vist sig vanskeligt, ikke blot at reducere antallet af krondyr, men også bare at stoppe bestandstilvæksten.

Der er flere forklaringer på, at det er vanskeligt at reducere antallet af krondyr. Én af dem er, at forstyrrelsen af krondyrene generelt er stor, både som følge af at mange naturbrugere går alt for tæt på dyrene, og som følge af et ukoordineret jagttryk. Dette gør tilsammen at krondyrene i løbet af efteråret, samler sig i meget store rudler, hvilket gør det vanskeligt og uforsvarligt at skyde dem.

Ifølge den lokale jagttid for kronhind, må hinder - som nævnt - normalt først skydes fra og med den 16. oktober. For bl.a. at undersøge, om det kan lade sig gøre foretage et større udtag, hvis fællesjagten gennemføres tidligere, har Århus Universitet efter aftale med projektdeltagerne, søgt - og fået - dispensation hos Miljøstyrelsen til at afholde en fællesjagt på hinder og kalve den 11. oktober.

Hvordan tilmelder man sig fællesjagten

Dispensationsområdet udgøres af området sydøst for landevej 467 (Feldborgvej), syd for landevej 185, (Hodsagervej og Mejrupvej), vest for hovedvej 34 (Skivevej) og nord for Sindingvej og Holstebromotorvejen.

Kun jægere der er tilmeldt projektet kan lovligt nedlægge hinder den pågældende dag. Jægere og lodsejere der ønsker at deltage i projektet, herunder i fællesjagten den 11. oktober, skal tilmelde sig projektet til Aarhus Universitet med angivelse af:

  • Fulde navn
  • Bopælsadresse
  • Telefonnummer og e-mailadresse
  • Matrikelnummer og/eller adresse på det berørte jagtareal inden for dispensationsområdet

Tilmelding til projektet skal ske skriftligt til Annika Jeppesen, Aarhus Universitet på e-mailadressen annikasj@bios.au.dk. Annika vil efterfølgende sende mere detaljeret information om fællesjagten. Spørgsmål om projektet kan rettes til projektleder og seniorforsker ved Aarhus Universitet, Hans Peter Hansen på telefon 93 50 86 75 eller til akademisk medarbejder Cathrine Schrøder på telefon 60 80 29 47.