OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. juni 2021

Dansk råvildt har generelt sunde maver

En videnskabelig rapport, baseret på undersøgelse af 128 rådyr fra hele landet konkluderer, at mavesundheden hos dansk råvildt generelt er høj. Det gælder også den fynske bestand, som har været hårdt ramt af den såkaldte råvildtsyge. Jægerforbundet har deltaget i udarbejdelsen af rapporten.

Dansk råvildt har generelt sunde maver, og det er ekstremt sjældent at finde skader eller sygdom i mavevæggen hos rådyr, uanset hvor i landet de lever. Det konkluderer en rapport, som forskere fra DTU Food og Københavns Universitet har udarbejdet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Fra jægerforbundets side er det seniorforsker Carsten Riis Olesen, som har stået i spidsen for projektet.

Resultatet er væsentligt, fordi skader på maver forårsaget af parasitter eller letfordøjeligt foder er blevet foreslået som en forklaring på den store nedgang i bestandene på Fyn, man har set over en årrække. Rapporten, som er finansieret af Miljøstyrelsen og 15. junifonden, giver dels et overblik over den nyeste viden om råvildts mave-tarmsundhed, dels fremlægger den resultaterne af en ny undersøgelse af 128 rådyr skudt over hele landet.

Bakterie under mistanke

På Fyn havde dyrene i undersøgelsen dog stadig større tendens til diarré end andre steder i landet, men der er ikke noget, som tyder på, at fynske dyr generelt har ubalance i mave- og tarmsystemets mikrobiologi. Der er heller ikke noget, som indikerer, at de er særligt hårdt ramt af parasitter.

Til gengæld havde de afmagrede dyr med diarré både på Fyn og andre steder i landet et højt niveau af en bestemt bakterie af slægten Anaerovibrio i vom og tyktarm. Derfor vurderer forskerne bag undersøgelsen, at det vil være interessant at undersøge denne bakterie og dens betydning nærmere. Bakterien har tidligere været beskrevet i forbindelse med diarre hos husdyr.

Forklarer ikke råvildtsygen

Undersøgelserne af dyr fra Fyn påkalder sig en særlig interesse på grund af det, som populært er blevet kaldt ”den fynske råvildtsyge”. Det er betegnelsen for et sygdomsbillede med diarré og ekstrem afmagring.

I 2004 oplevede man på Fyn et drastisk fald i bestanden, og jagtudbyttet blev halveret over tre år. Samtidig så man en voldsom stigning i antallet af syge og døde dyr, som blev fundet stærkt afmagrede og med tydelig tegn på diarre.

Med de nye undersøgelser kan man afvise flere af de hypoteser, der tidligere har været fremlagt som forklaring på råvildtsygen, men den udløsende årsag til sygdommen stadig ikke afdækket, og forskerne leder stadig efter en forklaring.