OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. december 2021

Dagsordenen for møde i Vildtforvaltningsrådet

På mandag den 6. december afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er udkast til en revision af jagttiderne, samt beskyttelse af havfugle på Omø Stålgrund.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, på mandag den 6. december i København, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Skadevoldende vildt, beslutningspunkt. Formand for arbejdsgruppen, Henrik Bertelsen, præsenterer udkast til en indstilling fra VFR om revision af vildtskadebekendtgørelsen.

Jagttider, beslutningspunkt. Formand for arbejdsgruppen, Henrik Bertelsen, præsenterer udkast til en indstilling fra VFR om revision af jagttiderne.

Udmøntning af merprovenu fra jagttegnsmidlerne. Miljøstyrelsen præsenterer forskellige projektforslag, som jagttegnsmidlerne kan bruges til.

Drøftelsespunkt om beskyttelse af havfugle på Omø Stålgrund. På møde den 27. september 2021 blev det aftalt, at Claus Lind Christensen (DJ) skulle vende tilbage til VFR på næste møde, den 6. december 2021, for at komme med yderligere informationer vedrørende forslag til beskyttelse af havfuglene i området ved Omø Stålgrund, hvor der arbejdes på at opstille en vindmøllepark.

Oversigt over rovfuglehold i Danmark. Miljøstyrelsen giver status over rovfuglehold i Danmark.

Meddelelser. Status på bekendtgørelser.

Orientering fra formanden, fra rådsmedlemmerne og fra Miljøministeriet.


Forslag til datoer for kommende møder i 2022:

  • Mandag den 7. marts (KBH)
  • Tirsdag den 7. juni (Odense)
  • Mandag den 26.-27. september (i Danmark)
  • Mandag den 5. december (KBH)