OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. december 2021

Bæredygtig jagt strider ikke mod biodiversitet

Efter et års intensive drøftelser med medlemsstaterne er EU-Kommissionens forslag om et generelt forbud mod jagt (og fiskeri) i strengt beskyttede områder endelig fjernet fra vejledningen til EU’s biodiversitetsstrategi. Jægerforbundet er tilfreds med udfaldet.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Det første udkast fra EU-Kommissionen til vejledning om EU’s biodiversitetsstrategi satte jagt (og fiskeri) i samme kategori som minedrift, idet disse aktiviteter blev anset for at være uforenelige med strengt beskyttede områder. Dette skabte stor opstandelse i store dele af Europa, således også i Danmark, men også blandt mange medlemmer af EU-Parlamentet. 

Hele debatten om strengt beskyttede både land- og havområder stammer fra EU's biodiversitetsstrategi for 2030, som kræver et sammenhængende netværk af beskyttede områder, der dækker 30 % af EU, hvoraf 10 % vil være under streng beskyttelse.  

Kriterierne og vejledningen er ikke bindende, men har til formål at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde den politiske forpligtelse. 

Massiv modstand mod udelukkelse af jægere

Jægerforbundet støtter EU’s biodiversitetsstrategi, men har fra begyndelsen krævet, at den danske regering skulle gribe ind over for EU-Kommissionens vejledning til EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og kræve en omformulering af den problematiske sætning, idet bæredygtig jagt og biodiversitet IKKE er hinandens modsætninger, snarere tværtimod. 

- Vi har taget aktiv del i modstanden mod denne udelukkelse af jægerne i strengt beskyttede områder på både lokalt, nationalt og internationalt niveau gennem påvirkning af embedsmænd og politikere fra såvel jægerforbundets side som fra FACE, udtaler jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen. 

Det klare mål for jægerforbundet har således været at få denne formulering skrevet helt ud af vejledningen. Samme mål har mange medlemmer af EU-Parlamentet haft, heriblandt den konservative Pernille Weiss. 

- Kommissionen har taget kritikken til sig og har fjernet dens forslag om at holde jægere og fiskere væk fra den sårbare natur, som netop har brug for, at det er mennesker, der forstår den. Det viser, at hårdt arbejde og protester mod uretfærdighed betaler sig, siger Pernille Weiss, og forsætter: 

- Jeg er virkelig glad for, at Kommissionen har valgt at fjerne sætningen. Det giver ikke nogen mening på forhånd at bandlyse jægere og fiskere for naturen. 

- Jægere og fiskere er nogle af de bedste ambassadører for natur og biodiversitet. Derfor har det aldrig givet mening at udelukke nogle af dem, der ved allermest om, hvordan man færdes i naturen. Nu, hvor sætningen er fjernet, har vi skabt de bedste forudsætninger for at kunne beskytte naturen. Det er godt nyt for os alle. 

DJ støtter biodiversitetsstrategien

Jægerforbundet støtter målsætningen i EU’s biodiversitetsstrategi, da vi står på vildtets side, og ser meget gerne, at jægerne qua deres store passion og lokalkendskab kommer til at spiller en nøglerolle i forvaltningen af beskyttede områder i Europa. 

- Derfor er det en rigtig god nyhed. Jeg er meget tilfreds med udfaldet af denne sag og vil derfor gerne takke både tillidsfolk og administrationen i jægerforbundet for en effektiv og vedholdende indsats, der nu har båret frugt, siger Claus Lind Christensen og fortsætter: 

- Takken skal også rettes til især danske politikere i EU-Parlamentet, som f.eks. Pernille Weiss, der har støttet os i denne sag, men også politikere i Folketinget for deres store bidrag til jagten i ikke alene Danmark, men i hele Europa. Endelig skylder vi også FACE og Nordisk Jægersamvirke en meget stor tak for deres deltagelse og ihærdighed i processen. 

Næste skridt vil være, at EU-medlemslandene samlet set giver løfter om 30 %- og 10 %-målene ved at bruge eksisterende beskyttede områdenetværk som f.eks. Natura 2000-områderne eller nye udpegninger, hvis det er nødvendigt. Uanset hvad der sker, vil de bedste resultater opnås ved at inddrage lokalbefolkningen og derved sikre ejerskab til bevarelsen af ​​de lokalt beskyttede områder, hvor jagten heller ikke nationalt skal forbydes.  

Læs hele vejledningen til EU’s biodiversitetsstrategi, hvor 'jagtforbuddet' er blevet fjernet. 

Læs mere om EU’s biodiversitetsstrategi