OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. februar 2021

Anderledes trofæopmåling i foråret 2021

På grund af de skærpede coronaregler ser vi os desværre nødsaget til i skrivende stund at undlade vores lille traditionelle turne rundt i landet.

Tekst: Fritz Heje Hansen

I stedet vil forårsopmålingen foregå på følgende måde: Trofæer der ønskes opmålt skal indsendes eller indleveres til Danmarks Jægerforbund senest ved udgangen af februar måned. Så vil vi måle disse i starten af marts.

Med trofæet skal der være vedlagt følgende oplysninger: Navn, adresse og tlf. nummer på trofæets ejer. Land, kommune og evt. stednavn på hvor dyret er nedlagt, samt dato på hvornår dyret er nedlagt.

Skulle der i de kommende måneder blive lempet på restriktionerne så det igen er forsvarligt at rejse rundt i landet med trofæopmåling, vil vi straks annoncere disse her på hjemmesiden, både i nyhederne og som arrangementer. Derfor opfordres alle interesserede til at følge med på hjemmesiden.

Har du et trofæ fra en dansk råbuk, der er nedlagt i 2020, er ovenstående mulighed sidste chance for, at trofæet evt. kan komme med på top 10 for 2020. Til Jægerforbundets trofæopmåling modtages kun trofæer af hjortearterne kron-, då-, sika- og råvildt samt vildsvin, muflon og ræv, nedlagt i Europa. Alle trofæer skal være nedlagt mindst 1 måned før opmålingstidspunktet. Det skal endvidere bemærkes, at trofæer af de arter, hvor vægten indgår i opmålingen, ikke må være hoved/skuldermonteret, pålimet pladen, eller med pålimede fremmedlegemer i kraniet.

Forsendelsen sker på eget ansvar. Pak derfor trofæet forsvarligt ind, evt. i postvæsenets egne solide papkasser foret med "skumchips", og afsend det som værdi- eller forsigtigpakke til:

Danmarks Jægerforbund
Trofæopmåling
Molsvej 34
8410 Rønde

Dit trofæ er forsikret af Danmarks Jægerforbunds forsikring, så længe det er i vores varetægt, og indtil vi afleverer det til postvæsenet igen. Efter endt opmåling sørger Danmarks Jægerforbund for at returnere dit trofæ. Vi returnerer trofæet inden for tre uger i den emballage, du fremsendte trofæet i. Det kan oplyses, at vi sender trofæet retur som værdipakke til en værdi af kr. 3.000,-.

Opmålingsgebyret er kr. 100 for medlemmer og kr. 200 for ikke-medlemmer.
Som indbetales ved afleveringen eller på MobilePay nr. 89271 Mrk. Trofæ.