OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. maj 2021

Afskydning af vildtbestande på din jagt

Optakt til bukkejagten: Du kan med fordel følge nogle afskydningsmodeller, alt efter hvad dine mål for bestandene og den tilhørende vildtpleje er. Sæt dig mål, sæt gang i dialogen og følg afskydningsmodellerne.

Afskydning af vildt kan i de fleste tilfælde ske målrettet, så snart man har fastsat mål for bestandene og den tilhørende vildtpleje. Samtidig er det en god idé at koordinere afskydningen i et større område. Hvis man for eksempel er ved at opbygge en bestand af kronvildt, er det meget hensigtsmæssigt at aftale en fælles afskydningspolitik for et større område, der skåner hundyr.

For de fleste vildtarters vedkommende sker afskydningen i forbindelse med de jagter, der afholdes og justeres undervejs, så der ikke skydes mere, end bestandene tåler. Det er mange gange tilfældigt, men i de fleste tilfælde uden problemer. Planlagt afskydning kræver dialog og samarbejde mellem lodsejere og jægere.

Afskydningsmodel for råvildt

Hvis man ønsker en afskydning af råvildt, som ligger tæt på den naturlige afgang, vil følgende afskydning være meget passende (i nævnte rækkefølge): Skyd først to lam – gerne et rålam og et bukkelam. Skyd dernæst en rå og til sidst en buk. Hvis man følger denne metode for afskydning, bliver sammensætningen af bestanden hensigtsmæssig og med balance.

Når skudmuligheden opstår, og beslutningen skal træffes om, hvilke dyr der skal skydes, er der ofte meget kort tid til at vælge. Derfor sker det jævnligt, at der nedlægges ”forkerte” dyr. Altså er det reelt tilfældet, der råder. Det gælder især, når bestanden afskydes med hagl.

En tommelfingerregel er som nævnt, at der skal afskydes 50 procent lam, 20 procent råer og 30 procent bukke. Men hvis der er et lokalt ønske om en bestemt udvikling i bestanden, skal der fastlægges mål, der tilgodeser dette ønske. Og så skal bestanden afskydes i overensstemmelse med det.