OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. oktober 2021

Ændring af jagtloven er udsat

Et mindre omfattende lovprogram for det kommende folketingsår skyder ændringerne i Jagt- og vildtforvaltningsloven til hjørne.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

I statsminister Mette Frederiksens åbningstale den 5. oktober 2021 sagde hun bl.a. at ”Regeringen vil for det første fremlægge et lovprogram for det nye folketingsår, som er mindre omfattende end normalt (…). For det andet," lød det videre fra statsministeren, "vil vi prioritere gennemførelsen af lovgivningen på en langt mere synlig måde.”

Hensigten med ordene er en mindre forhastet lovgivning, med færre og til gengæld bedre gennemarbejdede forslag.

Ikke mindst blev det fremhævet, at det mindre omfattende lovprogram vil give arbejdstid til alle dem, der skal få lovforslagene til at fungere i praksis. En tilgang til lovgivningsarbejde, som bifaldes af Danmarks Jægerforbund.

En besked fra VFR-formanden

Efter statsministerens åbningstale, udkom regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-2022 og heraf fremgik ikke som forventet ændringen af Jagt- og vildtvildforvaltningsloven. Kort efter tikkede der en besked ind fra Vildtforvaltningsrådets formand, Jan Eriksen:

”Jeg er netop blevet orienteret af departementet om, at lovforslaget om arealbegrænsning og hjorteforvaltning er udsat som følge af regeringens ønske om at reducere mængden af lovforslag i den kommende samling. Vi afventer derfor en tidsplan fra ministeriet, om hvornår lovforslaget kommer på lovprogrammet.”

Bestandsforvaltning

Danmarks Jægerforbund arbejder for at forvalte det store hjortevildt på bestandsniveau.

- Derfor er det specielt ærgerligt at regeringen med denne udskydelse af loven også udskyder forsøgene med hjortevildtforvaltningsområderne. Dels fordi Vildtforvaltningsrådet er enig i at dette skal igangsættes, men også fordi at flere jægere er klar til at gå ind i forsøg med hjorteforvaltning på tværs af skel, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Fortsætter arbejde med regional forvaltning

Han bakkes op af formanden for jægerforbundets hjortevildtudvalg, Torben Schulz Jensen:

- Vi er imod arealkrav, så vi begræder selvfølgelig ikke at kravet udskydes. Men vi er ærgerlige over, at vi ikke under en lovgivningsmæssig ramme kan komme videre med forsøgene med hjortevildtforvaltningsområder. Dette stopper dog ikke vores arbejde, hvor Danmarks Jægerforbunds Hjortevildtudvalget vil gøre sit til at den regionale forvaltning styrkes, og at datagrundlaget ligeledes styrkes, så fremtidige beslutninger bliver endnu mere databasseret end de er i dag, siger Torben Schulz Jensen.

Danmarks Jægerforbund følger op på sagen og vil informere om det, så snart vi ved mere.