OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. juni 2021

15. Juni Fonden uddeler priser for 300.000

15. Juni Fondens to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen, til en værdi af i alt 300.000 kr. er blevet uddelt for to helt særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet.

15. Juni Fonden medvirker til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna. Derfor uddeler fonden hvert år to naturpriser, Naturprisen på 200.000 kr og Ildsjælprisen på 100.000 kr.

Fonden er stiftet af Lise og Valdemar Kähler i 1991.

I år er Fondens Naturpris på 200.000 kr. gået til Martin Sandager, Grindsted, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur i Kragelund Mose ved Grindsted.
Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. gives til Biologisk Forening for Nordvestjylland, der gennem 50 år har gjort en meget stor indsats for at indsamle viden om naturen i Nordvestjylland, udbrede kendskabet til naturen samt bidrage aktivt til naturbeskyttelse.

Om Naturprisen 2021

Martin Sandager har for egne midler påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe en lysåben hedemose, med værdifuld og sjældne planter og sommerfugle. Han har stor fokus på de særlige naturværdier i Kragelund Mose, og han målretter sin naturpleje derefter, i samråd med Vejen Kommune og med SAGRO.

Martin Sandagers arbejde med at etablere helårsgræsning som forsøg på at skabe et ekstensivt og holdbart plejeprogram kan være banebrydende for indsatsen for den trængte biodiversitet i tilsvarende områder. Hans initiativer har inspireret flere af de øvrige lodsejere i Kragelund Mose til at deltage i hans indsats for naturretableringen og -plejen i mosen.

Således er hans indsats særdeles eksemplarisk og til inspiration for mange lodsejere landet over til at hjælpe biodiversiteten på deres egne arealer.

Om Ildsjælprisen 2021

Modtageren af 15. Juni Fondens Ildsjælpris, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), har gennem de sidste 50 år ydet en betydelig indsats for naturen i Nordvestjylland og for at formidle og sætte fokus på naturen. BFN har igennem disse mange år iværksat omfattende foreningsmæssige aktiviteter og initiativer, alene og i samarbejde med blandt andre Thisted Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Thy.

BFN bidrager aktivt til naturplejeopgaver i Nordvestjylland, og foreningen tager ofte del i overvågningen af planter og dyr, hvilket er af stor betydning for myndighedernes mulighed for at gennemføre målrettet naturpleje. BFN har sin egen forlagsvirksomhed og har oprettet Naturens Besøgsvenner, hvor frivillige overvåger bestande af sjældne planter i Nationalpark Thy. BFN har desuden taget initiativ til gennemførelse af naturplejeprojekter, såvel selvstændigt som i samarbejde med andre aktører.