OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. december 2020

Webinar om kronvildtforvaltningens bestandsmål

Hvordan skal bestanden af kronvildt sammensættes? Det har der været uklarhed omkring. Men nu har hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund præciseret bestandsmålene. Hør mere om det på webinaret ’kronvildtforvaltningens bestandsmål’.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Max Steinar. Video: Christian Lang Jensen

Der har været tvivl om hvordan succeskriteriet for en sammensætning af kronvildtbestanden skulle forstås. Denne tvivl har hovedbestyrelsen i jægerforbundet behandlet, og har besluttet følgende:

En bæredygtig kronvildtbestand består af 5 pct. hjorte på mindst otte år i forårsbestanden. Hvordan det i praksis skal forstås, kan du se i filmen her:

Præciseringen skal gøre det nemmere og mere operationelt at arbejde med i forhold til det pågående kornvildtforvaltningsarbejde.

For at forklare, hvorfor hovedbestyrelsen har præciseret bestandsmålet og hvorfor netop denne præcisering er resultatet, vil formand for jægerforbundets hjortevildtudvalg, Torben Schultz Jensen, forklare på et webinar, som afholdes på mandag den 14. december kl. 19.00-20.00.

Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund kan deltage. Alt hvad du har brug for et en internetforbindelse - så deltager du hjemme fra din stue. Gå til tilmeldingssiden ved at klikke her.

På webinaret deltager også jægerforbundets hjortevildtkonsulent Mads Flinterup. Mads vil forklare, hvorledes bestandsmålet har udviklet sig siden Vildtforvaltningsrådet igangsatte arbejdet med regional kronvildtforvaltning i 2004.

I filmen herunder kan du se, hvor vi er i forhold til bestandsmålet på nuværende tidspunkt: