OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. maj 2020

Vis gensidigt hensyn i naturen

Her i bukkejagten får Danmarks Jægerforbund en del henvendelser – både fra jægere, som er generede af publikums adgang og fra ikke-jægere, som er frustrerede over, at jægere forsøger at forhindre dem i at færdes i naturen. I DJ’s natursyn går vi ind for en rummelig natur, hvor vi viser hensyn til hinanden.

Tekst: Niels Henrik Simonsen

I Danmark har offentligheden vide beføjelser til at færdes og opholde sig i naturen, og der er forskel på reglerne for offentligt ejede arealer og privat ejede arealer. Derfor vil det være umuligt kort at gennemgå alle reglerne. Alligevel vil vi her forsøge at give en kort information.

I offentligt ejede skove og på udyrkede arealer har publikum som hovedregel adgang til fods overalt, døgnet rundt. I privatejede skove større end 5 ha har publikum adgang til fods og på cykel, men kun på veje og stier. På privatejede udyrkede arealer har publikum adgang til fods, hvis der er lovlig adgang dertil. Begge steder er der kun adgang i tidsrummet fra kl. 6 til solnedgang, og i forbindelse med bukkejagten fra 16. maj til 15. juli kan ejeren lukke for adgang i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 7 om morgenen.

Altså i én time, og kun under bukkejagten. Og kun på de dage, hvor der rent faktisk drives jagt.

Et par ord om positiv skiltning

Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Veje og stier må således ikke lukkes, og der må ikke opsættes skilte, som begrænser adgangen (bortset fra ovennævnte time i bukkejagten) eller som kan virke afskrækkende/truende. Man må altså ikke skrive f.eks. ”Jagt i skoven. Adgang på eget ansvar,” da det her er underforstået, at hvis du går ind, så risikerer du at blive skudt. Man må f.eks. heller ikke skrive ”Tyren er løs”.

Derimod må man gerne informere publikum om, at der er jagt i skoven. Det kan f.eks. ske med jægerforbundets gule skilt, som vi har indsat et billede af under artiklen. Skiltet kan købes i jægerforbundets webshop og koster 45 kr.

Vi går ind for en rummelig natur

Der er ikke noget krav om skiltning i forbindelse med jagt, og på offentligt ejede arealer skiltes der principielt ikke, da publikum under alle omstændigheder har adgang, men mange skovgæster sætter pris på informationen i private skove, så de evt. kan vælge en anden rute.

Danmarks Jægerforbunds natursyn, RASKnatur, er med til at danne grundlag for, hvordan vi arbejder med at sikre muligheden for at benytte og beskytte naturen.

Heri er vi fortalere for en rummelig natur, som er tilgængelig for alle, og som byder på masser af naturoplevelser for de brugere, der ønsker at benytte naturen aktivt igennem jagt, fiskeri, fuglekiggeri, gåtur, mv. Vigtigst af alt er, at vi udviser gensidigt hensyn, når vi opholder os i naturen.

Du kan læse mere om reglerne for offentligheden adgang i Naturbeskyttelsesloven og i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen.