Offentliggjort den: 31. januar 2020

Valg i Danmarks Jægerforbund

I 2020 er der valg i Danmarks Jægerforbund. Der skal vælges både formand, hovedbestyrelsesmedlemmer og kredsformænd.

I valguniverset ’Valg 2020’ finder du information om, hvem der er på valg til formandposten og i kredsene. Hvis der er flere kandidater til en post, vil kandidaterne have mulighed for at præsentere sig i valguniverset.

Siderne vil blive løbende opdateret, når kandidaterne indsenderes deres præsentationer.

Gå videre til valguniverset ’Valg 2020.’