OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. april 2020

Våbentilladelser forlænges

Risiko for, at lovlydige borgere kommer i ulovlig våbenbesiddelse pga. forlængede sagsbehandlingstider hos PAC, får justitsminister til at underskrive ny bekendtgørelse om foreløbig forlængelse af våbentilladelser. DJ er glad for initiativet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Onsdag den 8. april trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Dens præcise navn er "Bekendtgørelse om foreløbig forlængelse af våbentilladelser mv. som følge af nødvendige foranstaltninger til forebyggelse eller inddæmning af Coronavirussygdom (COVID-19)," og som navnet antyder, er den en kærkommen hjælp til mange jægere, som ellers ville have befundet sig i lidt af en kattepine.

Baggrunden for den foreløbige forlængelse af våbentilladelser og våbenpåtegninger er, at et større antal medarbejdere i Politiets Administrative Center (PAC) i forbindelse med Coronakrisen har løst andre opgaver.

Læs også artiklen: Status fra Politiets Administrative Center

10.000 våbentilladelser udløber

Dette har bl.a. betydet, at det ikke har været muligt at behandle ansøgninger om tilladelse til våben inden for PAC's almindelige servicemål. Et udtræk fra Politiets Våbenregister viser, at omkring 10.000 våbentilladelser mv. udløber i perioden 12. marts til 11. maj 2020, hvilket forventes at ville medføre yderligere forlængelse af sagsbehandlingstiderne.

Læs også artiklen: Forlænget sagsbehandlingstid hos politiet

- Der er derfor opstået en bekymring for, at en række borgere i perioden, hvor sagsbehandlerne er disponeret til anden side, risikerer at komme i ulovlig våbenbesiddelse, når deres tilladelse udløber, selvom der er søgt om ny våbentilladelse rettidigt, lyder det fra politiinspektør Mikael Wern fra Rigspolitiet.

Tilladelser forlænges til 31. august

For at imødekomme denne situation har PAC, Rigspolitiet og Justitsministeriet set på mulighederne for foreløbigt at forlænge gyldigheden for eksisterende våbentilladelser og våbenpåtegninger. Det er disse drøftelser, der nu er mundet ud i denne midlertidige bekendtgørelse, hvorved tilladelser, som udløber i perioden 1. marts – 31. maj 2020, foreløbig forlænges til 31. august 2020 under forudsætning af, at der rettidigt er ansøgt om ny våbentilladelse eller våbenpåtegning.

- Dette betyder generelt, at borgere, hvis våbentilladelse eller våbenpåtegning udløber i ovennævnte periode, fortsat vil kunne besidde, bære og anvende deres våben frem til 31. august 2020, såfremt de rettidigt har ansøgt om ny tilladelse eller våbenpåtegning, oplyser Mikael Wern.

Et meget positivt signal

Nyheden om politiets jo justitsministeriets håndtering af problemet er noget, der falder i god jord hos Marie-Louise M. Achton-Lyng, formand for Danmarks Jægerforbunds våbenudvalg.

- Det, at PAC, Rigspolitiet og Justitsministeriet i dette her tilfælde vælger at handle hurtigt og løsningsorienteret på et meget konkret problem, er et meget positivt signal. Det befrier mange lovlydige borgere for unødige bekymringer om udløbne våbentilladelser, siger hun og henviser til den megen frustration, som de forlængede sagsbehandlingstider har afstedkommet blandt jægere.

Og det handler ikke kun om at blive klar til bukkejagten. Først og fremmest handler det om at have styr på sine tilladelser. Det er alfa og omega for alle jægere, påpeger våbenudvalgsformanden.

Skydevåben, lyddæmpere, vekselsæt, mv.

Bekendtgørelsen omfatter bl.a. forlængelse af gyldigheden for tilladelser til skydevåben til jagt, tilladelser til lyddæmpere, tilladelser til vekselsæt, samlertilladelse til blankvåben mv., samt de samtykker til våbenpåtegning, der følger af våbenbekendtgørelsens § 8 og § 10. Bekendtgørelsen gælder ikke for samtykke til udstedelse af jagttegn, idet sager om meddelelse af samtykke til jagttegn for jagtåret 2020/2021 allerede er under behandling.

Når PAC har truffet afgørelse i sagerne, erstatter afgørelsen den midlertidige forlængelse af tilladelserne.