OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. juni 2020

Undgå slåning af naturarealer

Undgå slåning af naturarealer og vejrabatter i denne tid, hvor mange dyreunger og jordrugende fugle er sårbare.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

I denne tid er mange dyreunger og jordrugende fugle sårbare. Slåning af naturarealer og vejrabatter vil derfor kunne skade dem. Derfor fraråder DJ, at disse arealer slås på nuværende tidspunkt. Det gælder uanset om arealet har status som braklagt eller MFO, hvor der er direkte forbud mod slåning på nuværende tidspunkt. Faktisk anbefaler DJ, at man ikke slår græs- og naturarealer i perioden april til ultimo august.

Er der tale om arealer med slætgræs (høst af græs til ensilage, hø mv.) er det naturligvis en anden sag, og vores anbefaling i den sammenhæng kan ses her.

Ønsker man arealer med kort vegetation er det optimale, at slå vegetationen jævnligt igennem hele vækstsæsonen, så der opstår vegetativ vækst, hvor vegetationen gror kontinuerligt og altid fremstår med friske skud. Derved opnås det højere og lettere omsættelige indhold af næringsstoffer i vegetationen igennem hele vækstsæsonen til stor gavn for vildtet.

Gennemførelse af slåningen kræver dog lidt planlægning. Hvis man ønsker at slå i maj - juli, bør plantedækket holdes tæt slået i hele denne periode, så vildtets yngel, jordrugende fugle og deres reder generelt ikke risikerer at gå til ved slåningen. Hvis slåningen ikke er startet i foråret, bør den således heller ikke påbegyndes før ultimo august. Arealer med græs og kløver overvintrer bedre, hvis det slås jævnligt, end græs, der ældes.

Agerhønens og fasanens vinterføde består i høj grad af græs og kløver, men også hjortevildt og hare nyder godt af den kortklippede vegetation igennem vinteren. Denne type græs giver dermed vildtet et godt og vigtigt fødetilskud igennem vinteren.