OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. januar 2020

Udbrud af fugleinfluenza i Østeuropa

Udbrud af fugleinfluenza er i vækst i østlige egne af Europa. Siden nytår er der konstateret udbrud af den frygtede sygdom i både Polen, Slovakiet, Ungarn. Landbrug & Fødevarer anmoder danske jægere være opmærksomme på den risiko, der er forbundet med jagt i udlandet og import af vildtopdræt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Erhvervsorganisationen for landbruget, fødevare- og agroindustrien i Danmark, Landbrug & Fødevarer, råber nu vagt i gevær i relation til fugleinfluenza i Østeuropa. I en skrivelse, rettet mod de danske jægere, gør organisationen opmærksom på udbruddet og den risiko, der er forbundet med det.

"Vi er i Danmark begunstiget af gode jagtområder og en stigende interesse for at gå på jagt. Dette er en udvikling, som Landbrug & Fødevarer, Fjerkræ, bifalder og står bag, i både udvikling og støtte. Set i lyset af dettes års øgede smittepres med flere udbrud af Fugle Influenza i lande meget tæt på Danmark er det nødvendigt at rette fokus på alle de områder, der udgør en smitterisiko for det danske fjerkræ. Den vilde fauna kan vi ikke holde væk, men alle øvrige faktorer, som vi kan rykke bare lidt ved for at mindske smitterisikoen bare en smule, er i fokus," skriver Landbrug & Fødevarer.

Når du går på jagt, er det fornuftigt at følge disse forholdsregler:

I skrivelsen sætter Landbrug & Fødevarer desuden fokus på det danske vildtopdræt, der allerede er underlagt strenge krav. Disse er etableret for at sikre, at de dyr, der sættes ud til jagt, som udgangspunkt er sygdomsfri og er produceret under godkendte forhold.

"Alle disse forholdsregler sikrer i høj grad både jæger og jagthunde mod smitsomme sygdomme under den konventionelle jagt, men de sikrer i høj grad også den øvrige danske fjerkræproduktion mod udbrud af smitsomme sygdomme. Vi er alle afhængige af hinanden, uanset produktionsform. De omkostninger, der er forbundet med at få slæbt sygdomme ind i vores produktion kan hurtigt blive ødelæggende for samtlige fjerkræerhverv i Danmark," advarer Landbrig & Fødevarer.

Et udbrud af sygdomme som fugleinfluenza eller Newcastle diesase vil lukke al eksport af slagtekyllinger, hvilket 60-70 pct. af den danske produktion er baseret på. Ifølge erhvervsorganisationen kostede det seneste udbrud branchen, producenter og slagterier 96 milioner kroner.