OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. juli 2020

Uacceptabelt at hemmeligholde rapport

Dansk Ornitologisk forening har i dag offentliggjort en af Miljø- og Fødevareministeriet hidtil hemmeligholdt rapport, der lå klar i 2016. Rapporten har været hemmeligholdt af både daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og senest af miljøminister Lea Wermelin, der så sent som i juni 2020 afslog at udlevere rapporten til Folketinget efter en forespørgsel fra folketingsmedlem Anne Valentina Berthelsen (SF).

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Trods gentagne forsøg på at få offentliggjort rapporten ’VURDERING AF IBA’ER (IMPORTANT BIRD AREAS) I RELATION TIL FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDER – med særligt henblik på marine arter og områder’ udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi i 2016, har senest den nuværende miljøminister Lea Wermelin nægtet at udlevere den til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. 

Det er sket med følgende begrundelse, der fremgå af et svar til Anne Valentina Berthelsen fra SF:

”Der er ikke praksis for at sende rapporter, der indgår i EU-pilotsager, til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg på et tidspunkt, hvor dialogen om sagen med EU-Kommissionen endnu ikke er afsluttet.”

DOF har nu offentliggjort rapporten på deres hjemmeside og analyseret dens betydning for beslutningsprocessen om placeringen af havvindmølleparken syd for Omø på Stålgrunden. 

Læs rapporten her

Den faglige viden skal inddrages
- Praksis eller ej, hemmeligholdelsen af denne rapport betyder, at myndighederne har skaltet og valtet med helt centrale oplysninger om vigtigheden af området syd for Omø for havfuglene, understreger formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen og uddyber: 

- Ifølge DOF er Energistyrelsen ikke bekendt med indholdet af denne rapport, som netop underbygger, at Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland er et meget vigtigt levested for dykænder og andre vandfugle. Området har international betydning for edderfugle, fløjlsænder, sortænder, gråstrubede lappedykkere og rødstrubede lommer.

 - Det har vi tidligere sammen med DOF og DN gjort Energistyrelsen opmærksom på (Læs nyheden Grønne organisationer i fælles kamp mod kystnær havvindmøllepark ved Omø), men uden at det gjorde indtryk på politikerne, siger Claus Lind Christensen og tilføjer: 

- Vi må kræve, at indholdet af denne rapport, der er af så stor betydning for naturen og fuglelivet i området syd for Omø, bliver inddraget i processen. Alt andet er helt uacceptabelt og er kun med til at danne grobund for mistillid til politikere og embedsværket.