OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. februar 2020

Tid til prædationsforvaltning

Vinteren er lig med forvaltning af prædatorerne ude på reviret, hvad enten der er tale om ræv, mink, mårhund, krage, husskade, sølvmåger, mv. Det er et arbejde som alle kan bidrage til, og mulighederne er mange.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Selvom jagtsæsonen er slut, betyder det ikke at der ikke er masser at gøre ude på reviret. Der er nu mulighed for at vurdere, om der er balance i bestanden af prædatorer, og om der derfor er behov for at regulere disse forud for den kommende ynglesæson – og de invasive af slagsen kan reguleres 24 timer i døgnet, året rundt. Men ikke alle prædatorer er som bekendt invasive, og for en god ordens skyld bringer vi her en oplistning.

Ræv, mink og mårhund

For pattedyrenes vedkommende kan der hen over vinteren gennemføres regulering uden forudgående tilladelse. Reglerne er som følger:

  • Ræv: Jagttiden sluttede den 31. januar, men der er fortsat regulering i februar, fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Der skal ikke søges tilladelse

  • Mink: Jagttiden sluttede den 31. januar, men kan fortsat reguleres året rundt. Med skydevåben fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Med fælde 24 timer i døgnet. Der skal ikke søges tilladelse

  • Mårhund: Jagttiden sluttede den 31. januar, men kan fortsat reguleres året rundt, 24 timer i døgnet. Der skal ikke søges tilladelse


Krage, husskade og sølvmåge

For fuglenes vedkommende, skal der iht. dansk tolkning af EF-fuglebeskyttelsesdirktivet søges om tilladelse til at foretage regulering i alle tilfælde uden for jagttiden. Reglerne er som følger:

  • Krage: Jagttiden sluttede den 31. januar, men kan reguleres ved indhentning af tilladelse frem til den 15. april med skydevåben fra 1 time før solopgang til solnedgang og fælder. På biotopplansejendomme kan man få tilladelse til at opsætte fælder frem til 30. april

  • Husskade: Jagttiden sluttede den 31. januar, men kan reguleres ved indhentning af tilladelse frem til den 15. april med skydevåben  fra 1 time før solopgang til solnedgang og fælder. På biotopplansejendomme kan man få tilladelse til at opsætte fælder frem til 30. april

  • Sølvmåge. Jagttiden sluttede den 31. januar, men kan reguleres ved indhentning af tilladelse til regulering med skydevåben eller på anden måde hele året

Alle med et gyldigt jagttegn kan deltage i regulering af de ovennævnte arter, herunder også de 16-årige jægere. Siden 2018 har de nemlig haft mulighed for at deltage i reguleringen, ganske som hvis det var jagt, når blot de er i følge med en voksen jæger over 18 år med gyldigt jagttegn.

Jagt versus regulering

Danmarks Jægerforbund mener, at forvaltning af de enkelte vildtarter skal ske ud fra fastsatte målsætninger. Hvor der er brug for deciderede reguleringer af bestanden, skal det i udgangspunktet ske ved fastsættelse af jagttider.

Regulering kan anvendes, når vildtet udgør et problem på steder eller i perioder, hvor jagt ikke kan ske i henhold til ”Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.” Regulering skal foregå med et absolut minimum af administration og under betingelser, der giver reel mulighed for at udføre reguleringen. Afsætning og anvendelse af regulerede arter skal betragtes som en samfundsopgave, og vildtet skal så vidt muligt anvendes.

Læs mere om jægerforbundets politiske målsætning i forbindelse med regulering.