OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. oktober 2020

Temaaftener om bekæmpelse af invasive rovpattedyr

Mårhund breder sig, vaskebjørn er på vej og minken bliver måske overset. Tilmeld dig allerede nu tre temaaftener - to i Jylland og én på Fyn. Sjællandske temaaftener kan arrangeres alt efter interesse.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Sidste års pladser til temaaftenerne om bekæmpelse af invasive rovpattedyr blev revet væk og denne gang har vi pt. begrænset pladser grundet forsamlingsforbuddet på maks. 50 frem til den 18. oktober, så skynd dig at tilmelde dig.

Danmarks Jægerforbund afholder tre temaaftener om mårhund, vaskebjørn og mink i samarbejde med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Møderne vil informere bredt om status, muligheder og indsatser, lige som der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer. Jægerforbundet er vært ved kaffe og kage.

Emnerne vil bl.a. være:

  • Status for de tre arter i Danmark, politisk og forvaltningsmæssigt
  • Gældende/nye regler som er relevante for regulering af de invasive rovpattedyr
  • Erfaringer med GPS-mårhunde og fortsat indsats
  • Vigtige indsatser de kommende måneder – den praktiske side

Møderne afholdes fra kl. 18.30-21.30 her:

  • 22. oktober, Østjysk Våbenhandel, Kildeparken 32, 8722 Hedensted. Tilmeldingsfrist den 8. oktober 2020
  • 26. oktober, Ejbyhallerne, Halvej 5, 5592 Ejby. Tilmeldingsfrist den 18. oktober 2020
  • 29. oktober, Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev. Tilmeldingsfrist den 18. oktober 2020

Klik i linkene herover for at tilmelde dig.

Danmarks Jægerforbund er også interesseret i at afholde temaaftener rundt om i det sjællandske. Vi tager meget gerne imod interessetilkendegivelser fra jagtforeninger, jægerråd eller andre interesserede grupper af jægere, der ønsker at vide mere.

Kontakt i så fald gerne Jesper Kjær Illemann på tlf. 50 60 22 31 eller på mail: jki@jaegerne.dk.