OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. januar 2020

Succes over skel

Næsten 100 krondyr blev resultatet, da Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen Blåvandshuk og et stort antal private jægere og lodsejere holdt en koordineret fællesjagt i området omkring Filsø.

Tekst: Hans Kristensen
Foto: Hans Kristensen og Karsten Lund-Platz, Naturstyrelsen Blåvandshuk

97 krondyr. Det var det imponerende udbytte af blot tre timers jagt på hinder og kalve, der i fredags blev afholdt for første gang omkring Filsø i Vestjylland. Jagten blev afholdt på initiativ af Aage V. Jensen Naturfond, der ejer Filsø, i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og med massiv opbakning fra lokale jægere og lodsejere.

Fonden og Naturstyrelsen Blåvandshuk havde i forvejen varskoet områdets jægere gennem annoncering i den lokale ugeavis, så de kunne være på plads på dagen. Der var også givet mulighed for, at nabojægere på jagtdagen kunne flytte deres skydestiger tættere ind mod skellet til Filsø-området for at optimere skudchancer og sikkerhed.

Stor lokal opbakning

Jacob Palsgaard Andersen, der er skovrider i Aage V. Jensen Naturfond, er ovenud tilfreds med resultatet af jagten.

- Vi havde indbudt til en fælles parole om morgenen, og her mødte der 85 mand op. Det vidner om den store interesse, der var for dagens jagt.

- Vi havde ti drivere til at gå igennem arealerne omkring Filsø, hvor der også var placeret ti skytter. Hundefolkene gjorde en rigtigt god indsats med at få kronvildtet i bevægelse og ud af de tætte pilekrat, forklarer han.

Der blev nedlagt 15 krondyr inde på fondens arealer. Der var også skytter i Blåbjerg Plantage, der ligger nord for Filsø, og som ejes af Naturstyrelsen, men kronvildtet søgte ikke den vej op. Til gengæld blev der set og nedlagt meget kronvildt på de private arealer, der omkranser Filsø. Det er også her at man finder en væsentlig grund til, at reguleringen af bestanden er nødvendig.

Den vigtige afskydning

- Vi har en stor kronvildtbestand i området, og antallet er for opadgående. Det afspejler sig blandt andet i dyrenes trivsel, i form af en faldende vægt på kalvene, men også i et stigende problem med vildtskader i afgrøderne i området, hvilket bl.a. har fået flere landmænd til at sætte hegn op omkring markerne. Derfor er en effektiv afskydning nødvendig, siger Jacob Palsgaard Andersen.

Det er i det lys, at det stort anlagte jagtarrangement med deltagelse af både Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen og lokale jægere skal ses.

- Jeg er af den opfattelse, at en korrekt kronvildtforvaltning sker på tværs af skel. Vi kan hver især drive jagten på egne jorder, men den rigtigt effektive forvaltning sker i fællesskab. Den tanke synes jeg at forløbet af vores jagtarrangement har bekræftet, lyder det videre fra Jacob Palsgaard Andersen, der også ser en meget stor fordel for vildtet i at gribe sagen sådan an.

En effektiv jagtform

- Hvis vi kan opnå et udbytte på 97 krondyr ved en fælles jagtindsats, der blot strækker sig over tre timer, er der alt i alt tale om, at man opnår en effektiv afskydning på baggrund af en meget lille forstyrrelse af vildtet, forklarer skovrideren.

På trods af den store opbakning og det forrygende udbytte, ønsker man i Aage V. Jensen Naturfond ikke umiddelbart at lægge sig fast på, hvorvidt arrangementet skal gentages næste år.

- Nu vil vi først evaluere dagen mere grundigt sammen med Naturstyrelsen, og så træffer vi en beslutning, oplyser Jacob Palsgaard Andersen.