OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. januar 2020

Stor undersøgelse af danske jægere offentliggjort

Miljøstyrelsen har for første gang lavet en samlet undersøgelse af de danske jægere, hvor over 44.000 har deltaget med data.

Tekst: Miljøstyrelsen og DJ
Foto: Miljøstyrelsen

Den gennemsnitlige danske jæger er en mand over 35 år som bor på landet. Og så har han en række ønsker til efteruddannelse og information om jagt. Miljøstyrelsen sendte i efteråret spørgeskema ud til 167.000 jægere i Danmark, hvor over 44.000 valgte at deltage.

- Vi er meget glade for den fine svarprocent fra jægerne. Det betyder nemlig, at vi kan optimere vores kommunikation om love og regler og tilbud om efteruddannelse. Evalueringen skal danne udgangspunkt for, at Miljøstyrelsen kan arbejde på et mere informeret grundlag, og dette er et vigtigt skridt på vejen mod at sikre bedre viden om den store og blandede målgruppe, der udgøres af de danske jægere, siger Jens Skovager Østergaard, kontorchef i Miljøstyrelsen.

96 pct. hobbyjægere

Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse med over 44.000 aktive danske jægere, der afdækker nuværende adfærd, behov og ønsker til information og efteruddannelse, et fokusgruppeinterview med seks jægere samt 15 uddybende kvalitative interviews med strategisk udvalgte jægere.

Størstedelen af de adspurgte jægere, nemlig 96 procent anser sig selv for at være hobbyjægere. De resterende 4 procent er professionelle jægere, der er defineret ved enten helt eller delvist at arbejde professionelt med jagt.

Interesse for efteruddannelse

Undersøgelsen viser, at Miljøstyrelsen grundlæggende når godt ud til jægerne med vigtig information. Når det gælder information om love og regler, kommer ni ud af ti jægere i berøring med kilder som Miljøstyrelsens hjemmeside, Danmarks Jægerforbunds hjemmeside samt magasinet Jæger. Dertil udviser Jægerne meget høj tilfredshed med Miljøstyrelsens selvbetjeningsløsning ”Mit jagttegn.”

Fire ud af ti jægere har interesse i efteruddannelse. Højest ligger interesser i skydetræning, vildtanvendelse og -hygiejne, forskellige jagtformer samt vildtpleje. Undersøgelsen er udarbejdet for Miljøstyrelsen af kommunikationsbureauet Seismonaut.

Tilfreds DJ-formand

- Vi har med stor interesse læst undersøgelsen, og vi glæder os over, at den understøtter, at Danmarks Jægerforbund har en stærk platform for kommunikation og uddannelse af de danske jægere – uanset om de er medlemmer af forbundet eller ej. Vi får endvidere bekræftet at vores igangværende udvikling af en bred e-læringsplatform er både ønsket og ventet af jægerne, udtaler jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Læs hele undersøgelsen: "Evaluering af formidling og efteruddannelse inden for jagt og vildtforvaltning".