OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. maj 2020

Status på jagten i Tyskland

Mange danske jægere havde set frem til at jage bukke og vildsvin i Tyskland den 1. maj. Men i år må de blive hjemme pga. nye regler for udstedelse af jagttegn og forholdsreglerne mod covid-19. Hvor længe kommer de til at vente?

Tekst og Foto: Hans Kristensen

I mange tyske delstater går bukkejagten ind den 1. maj, og det er derfor en dato, som også mange danske jægere gennem årene har set frem til, fordi jagten syd for grænsen er lettilgængelig og ligger i et relativt rimeligt prisleje for de fleste.

Men i år er der for alvor kommet grus i maskineriet, idet ikke blot én, men hele to forhold spænder alvorligt ben for de danske rejseplaner. Dels er der de lukkede grænser og andre covid-19-restriktioner, og dels er der de nye tyske jagttegnsregler, der har betydet, at processen med udstedelsen af jagttegn til danske jægere først gik i gang midt i april og slet ikke er afsluttet endnu.

Forsinkede jagttegn

- Udstedelsen af tyske jagttegn til danske jægere er i fuld gang. Det har taget lidt tid, fordi vi følger en helt ny procedure og fordi alle ansøgeres forhold nu først skal efterprøves hos den tyske efterretningstjeneste, inden vi kan udfærdige et jagttegn.

Sådan forklarer Bettina Thietje fra Untere Jagdbehörde på Flensborg Rådhus, der er det kontor, der står for udstedelsen af flere tusind jagttegn til danskere, der skal på kortere eller længere jagtture til Tyskland.

Forud er gået en lang tilretning af arbejdsgangen, der blandt andet har betydet, at man ikke længere bare kan møde op på rådhuset i Flensborg og få udstedt sit jagttegn, sådan som mange danskere ellers har gjort det hidtil.

I stedet skal oplysninger og kontant betaling nu sendes pr. post sammen med en erklæring, hvor jægeren bl.a. skal skrive under på, at han eller hun ikke er dømt eller sigtet for kriminalitet, ikke er idømt større bøder i henhold til våben- eller jagtloven, ikke er afhængig af rusmidler eller alkohol og i øvrigt er ved sine fulde fem.

Proceduren er blevet kraftigt kritiseret af danske jægere, der er utrygge ved at skulle sende såvel kontanter som cpr-nummer og andre personoplysninger med brev. Men foreløbig er det den eneste måde at gøre det på. På rådhuset i Flensborg forsøger de at følge med.

- Det er helt nyt for os, og det tager tid fordi vi får rigtigt mange breve fra Danmark lige nu og fordi vi i hver enkelt sag skal afvente tilbagemeldingen fra efterretningstjenesten. Men vi arbejder derudad, og de første jagttegn er netop blevet sendt med posten til jægere i Danmark, beretter Bettina Thietje på telefon fra Flensborg inden hun haster tilbage til papirbunkerne.

Grænsen og jagtudøvelsen

En anden alvorlig hindring for at komme på jagt i Tyskland er naturligvis de gældende restriktioner i forbindelse med covid-19, herunder ikke mindst det forhold, at Tyskland har lukket grænsen for alle rejsende fra Danmark, der ikke har en tvingende nødvendig grund til at skulle ind i landet. Denne ordning gælder foreløbig frem til 15. maj.

Desuden er der lukket for alle former for turisme internt i Tyskland. Dette tolkes jagtligt sådan, at jægere, der har fast jagtret, gerne må krydse delstatsgrænserne for at gå på jagt på deres terræn. Andre må ikke.

Man må orientere sig

Mange danske jægere, der ville have været på jagt i Tyskland den 1. maj, må undvære denne oplevelse i år. For at komme afsted senere må de først afvente ankomsten af deres tyske jagttegn, der vil blive sendt pr. brev, når ansøgningen er færdigbehandlet hos de tyske jagttegnsmyndigheder.

Når jagttegnet er fremme, må man derefter orientere sig om de regler, der er gældende for rejser og jagtudøvelse til den tid. Er grænsen åben? Er der fortsat restriktioner for, hvem der må gå på jagt i de enkelte delstater? Er der andre forhold, man skal være opmærksom på?

Også for jægere med hang til jagten i Tyskland er alt nemlig anderledes i denne tid.