OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. april 2020

Status på årets indsamling af kronhjortetænder

Der blev i denne omgang indsendt i alt 320 sæt kronhjortetænder til Danmarks Jægerforbunds projekt, som skal monitere den årlige afgang af kronhjorte. Midt- og nordjyderne har indsendt flest datasæt. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen.

Tekst: Mads Flinterup
Foto: Max Steinar og Mads Flinterup

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund igangsat en frivillig tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit.

På det regionale niveau deler den midtjyske og den nordjyske forvaltningsregion årets førsteplads med hver 68 indleverede datasæt. På anden pladsen finder vi den vestjyske forvaltningsregion med 59 sæt og på tredje pladsen ligger Djursland med data fra 52 hjorte. Zoomes der yderligere ind på geografien, så kommer 32 hjorte fra Thisted kommune og 28 fra Norddjurs kommune. Og zoomes til fineste detaljegrad, så har lodsejerne omkring Søby Brunkulslejre leveret data fra 14 hjorte.

Et komplet datasæt består af de to største fortænder og et udfyldt spørgeskema. Det er ikke alle spørgsmål, som er besvaret af indsenderne, men i 98 pct. af tilfældene kan forvaltningsregionen stedfæstes.

Jagt er ikke den eneste dødelighed

De forskellige forvaltningsregioner har valgt forskellige strategier for jagttid. Af de ni forvaltningsområder, hvor der er kronvildt, har syv valgt at indføre en 14 dages lokaljagttid på kronhjortene i perioden 1/9-15/10. I alt 218 hjorte er nedlagt i forvaltningsområder med lokal udvidet jagttid. Af disse er 59 pct. nedlagt i den lokalt udvidede jagttid.

De indsamlede data viser, at jagt ikke er den eneste dødelighed for kronhjorte. 7 pct. af de indleverede hjorte har status som faldvildt. Navnet ”faldvildt” er den samlede betegnelse for al ikke-jagtlig dødelighed. Det spænder over trafikdrab, brunstkamp og til ukendte dødsårsager.

Mistede tænder og beskadigede tandrødder

Desværre har to fejl manifesteret sig ved årets indsamling. Den første er, at tænder, som sendes uden at være pakket ind i papir, desværre smuttes ud af kuverten under postsortering. Den anden er, at hvis ikke tænderne fjernes nænsomt (kæben skal være forkogt og våd), så beskadiges tandroden. Da årringsdannelsen netop aflæses i tandrodens spids, kan sådanne tænder ikke tandsnittes til aldersbedømmelse.

De indleverede tænder er nu sendt til Norge for videre analyse. Alle, som har indsendt materiale, får svar på deres hjorts aldersestimat, når vi får svar retur fra Norge. Skulle du ligge inde med materiale du ikke nåede at sende, så send det endeligt ind. Det vil så indgå i næste års dataindsamling.

 

Figurer af Nanna Slott Mikkelsen: