OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. juli 2020

Stadig ledige dagjagter på statens arealer

Siden medio juli har Naturstyrelsen udbudt dagjagter i naturområder rundt om i landet. Mange jagter er allerede udsolgt, men der er stadig muligheder.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

De udbudte dagjagter i jagtsæsonen 2020/21 tilbyder jagt på en række forskellige vildtarter, primært kron- , då- og råvildt. Altså riffeljagt. Dog er det også muligt at opleve trækjagten i Skjern Enge, hvor Naturstyrelsen Blåvandshuk hvert år sælger 30 jagtkort. Der er endnu ikke udsolgt.

Jagterne afholdes på enhederne Søhøjlandet, Blåvandshuk, Vestjylland, Vadehavet, Nordsjælland, Thy, Sønderjylland og Vendsyssel. Priserne for dagjagterne svinger fra sted til sted, men ligger for riffeljagternes vedkommende typisk i lejet omkring de 5.000 kroner for en sådan oplevelse.

Formålet med de udbudte dagjagter er ifølge Naturstyrelsen at give jægere fra hele landet lejlighed til at opleve jagten og naturen på Naturstyrelsens arealer uden selv at skulle leje et større jagtareal.

Samtidig benyttes jagterne til at demonstrere god, praktisk jagt- og vildtforvaltning og til at informere om andre af Naturstyrelsens aktiviteter. Man skal have gyldigt dansk jagttegn for at deltage på jagterne, og for riffeljagternes vedkommende skal den obligatoriske riffelprøve være bestået.

Se hvilke dagjagter der stadig har ledige pladser og book plads via flexbillet her. Du kan også læse mere om dagjagterne på Naturstyrelsens hjemmeside.