OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. marts 2020

Søg Friluftsrådets lokalforeningspulje

Lokalforeninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer kan søge om støtte til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Fristen for at søge er 1. maj 2020.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Der er nu igen mulighed for at søge friluftslivets lokalforeningspulje om støtte. Da der er meget vide rammer for, hvad der kan søges om støtte til, og der ikke er krav om medfinansiering, er det en rigtig god mulighed for jagtforeningerne.

Friluftsrådet er paraplyorganisation for 85 organisationer, der har det tilfælles at de laver aktiviteter med natur og friluftsliv. Danmarks Jægerforbund er én af disse organisationer, og derfor kan alle jagtforeninger under DJ søge støtte via lokalforeningspuljen.

Lokalforeningspuljen har til formål at styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen. Ved friluftsliv forstås i denne sammenhæng rekreative aktiviteter, som finder sted i naturen, f.eks. det åbne land, i skoven, andre grønne områder, i luften, langs kysten eller på sø eller hav.

Hvad kan der søges til?

  • Aktiviteter og projekter, der styrker lokale foreningers formålsbestemte frivillige arbejde med friluftsliv, herunder materialer og faciliteter, der direkte understøtter foreningernes daglige virke og løbende arbejde med friluftsliv.
  • Aktiviteter og projekter, der forbedrer rammerne for foreningsarbejdet inden for friluftsliv.

Hver lokal forening kan ikke få godkendt mere end én ansøgning per kalenderår. Fristen for at søge er 1. maj 2020.