OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. maj 2020

Sigtet for beskæring af træ med rågekoloni

To mænd overtrådte jagtlovgivningen, da de forleden stynede et træ fyldt med rågereder. Redetræer må nemlig ikke fældes i perioden 1. februar til 31. juli.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Man skal tænke sig om, før man begynder at styne træer i øjeblikket. Og da især hvis der sidder råger deroppe. Jævnfør § 4 og 6 i Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt må man jo ikke dræbe disse fugle forsætligt eller fælde kolonirugende fugles redetræer i perioden 1. februar - 31. juli. Det var et par personer Sct. Nicolaj Gade i Ribe åbenbart ikke lige var klar over. Faktisk gjorde de sig også skyldige i overtrædelse af Jagtlovens § 6a, hvoraf det bl.a. fremgår, at ”Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes,” samt i overtrædelse af Vildtskadebekendtgørelsen, som siger, at man kun må regulere råger med skydevåben eller fælder.

Men hvordan kunne det da komme så vidt, at nogen gør sig skyldige i brud på så mange regler? Ifølge TV Syd fik en borger sig nemlig noget af et chok, da der pludselig begyndte at falde rågeunger og -reder ned på gaden.

- Vi fik anmeldelsen af kvinden, som syntes, det så noget underligt ud, hvad der foregik. Hun blev faktisk noget trist over, hvad hun så, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV Syd.

I alt seks unger og en del reder lå tilbage på jorden, før politiet fik standset den ulovlige aktivitet.

Ca. 100.000 rågeunger reguleres årligt

Råger er sociale fugle, som stort set altid færdes i flok. De yngler i store kolonier, som ofte findes tæt på byer og i parker. Som bekendt er rågen en fredet fugl, det samme gælder såvel æg som yngel. Derfor kan der ikke fastsættes jagttid på rågen, som med tilladelse fra Naturstyrelsen jo dog kan reguleres.

I ynglesæsonen er rågerne meget støjende, hvilket kan være stærkt generende i bynære områder. For at reducere antallet af råger i kolonierne, reguleres der således årligt cirka 100.000 rågeunger. Desuden opsættes der skræmmemidler såsom gaskanoner på landbrugsafgrøder og golfbaner, hvor rågerne kan udrette store skader i deres søgen efter orm og stankelbenslarver.