OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. februar 2020

Regulering eller jagt på bæver fra 2025?

Antallet af bævere vokser i Danmark. Aarhus Universitet skønner at den jyske bestand nu tæller helt op til 270 individer. Når gunstig bevaringsstatus opnås, bør det betyde jagttid, mener DJ. Ikke flytning eller regulering, som antydet af Miljøstyrelsen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

Siden bæveren i 1999 blev genudsat i Vestjylland, er det kun gået fremad for arten. Det viser et notat fra Aarhus Universitet, DCE, hvori den jyske bestand af bævere anslås til et sted mellem 240 og 270 individer. I 2017 mentes der at være cirka 175 bævere i Jylland, hvilket dermed tyder på et drastisk løft i bestanden.

Anderledes langsomt står udviklingen til i det nordsjællandske, hvor der blev udsat 23 bævere i perioden 2009-11. Her vurderes antallet at ligge på cirka 40. Bæveren er beskyttet af EU’s habitatsdirektiv, bilag 4, hvilket gør den totalfredet på linje med ulven og odderen. Men det er ikke nødvendigvis en status som bæveren kommer til at fastholde i ret lang tid.

Tæt på gunstig bevaringsstatus

For selvom selve notatet (ordret kaldet "Vurdering af den aktuelle størrelse af bæverbestandene i Jylland og Nordsjælland samt en prognose for bestandsudviklingen i begge områder frem til 2030") ikke forholder sig til fremtidige muligheder for jagt eller regulering, berører Miljøstyrelsen alligevel emnet i en nyhed, som blev offentliggjort på Styrelsens hjemmeside den 3. februar.

Heraf fremgår det, at Miljøstyrelsen forventer, at bæveren i Jylland opnår såkaldt ”gunstig bevaringsstatus”, senest ved den næste afrapportering til EU i 2025. Når det sker, vil det efter en konkret vurdering være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag i form af flytning eller regulering i Jylland.

Men det er ikke en formulering, Danmarks Jægerforbund er enig i.

- Vi er helt klar på at der skal ske en forvaltning af bæveren, men her er det afgørende, at Danmark arbejder på at få bæveren flyttet fra bilag 4 til bilag 5 i EU’s habitatsdirektiv, siger Torben Schulz Jensen, formand for jægerforbundets hjortevildtudvalg.

Rettidig omhu at flytte til bilag 5

En flytning fra bilag 4 til bilag 5 vil ifølge Torben Schulz Jensen betyde mulighed for en jagt på bæveren:

- Den forvaltning, der skal ske i forhold til bæveren, bør ikke ske via bureaukratisk regulering, men via regulær jagt, akkurat som det sker på øvrige arter, der er anført i bilag 5, uddyber han.

Ifølge formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, er der gode argumenter at hente i den oprindelige forvaltningsplan, som blev udgivet tilbage i 1998.

- Dengang indskrev man i forvaltningsplanen, at hvis ”bæverne udvikler en stor, selvreproducerende bestand i Danmark, kan det naturligvis overvejes at indføre jagt på arten på et bæredygtigt grundlag.” Derfor vil det være rettidig omhu af den danske regering at arbejde for at flytte bæveren over til bilag 5, siger Claus Lind Christensen.

Jysk bestand i kraftig vækst

Under forudsætning af at de tilgængelige bestandstal er valide og sammenlignelige, har bæverbestanden i Jylland over de seneste år udviklet sig hurtigere end i de første år efter re-introduktionen.

Ifølge Miljøstyrelsens notat matcher den estimerede bestandsudvikling i Jylland for 2015-19 de hurtigste vækstrater målt for reintroducerede bæverbestande i Centraleuropa. Da bævere endnu kun har spredt sig til en mindre del af de jyske vandløbssystemer, forventes væksten af den jyske bestand at stige med anslåede 7 pct. årligt frem til 2030. Således vil den jyske bestand i 2030 være omtrent 2,2 gang så stor som i 2019.

Bæveren regnes for at være en økologisk nøgleart, der er med til at skabe nye levesteder for andre dyr og planter. Det var i følge Miljøstyrelsen da også en af grundene til, at bæveren blev genudsat for over tyve år siden. Den kommende forvaltningsplan for bævere forventes klar i løbet af maj-juni 2020.

Læs mere om bæveren i jægerforbundets artsleksikon.