OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. februar 2021

Rederør til gråænder – ducktubes

Der er stor interesse blandt jægere for at forbedre ynglemulighederne for gråanden. Men en gråand på reden er sårbar over for prædation fra rovpattedyr.

Tekst: Peter Smærup
Foto: Christian Lang Jensen

For at opretholde en stabil bestandsstørrelse af gråænder skal ynglesuccesen helst være højere end cirka 15 pct. Amerikanske undersøgelser viser, at vilde gråænders ynglesucces nogle år er så lav som 2 pct. på grund af redeprædation. Idéen om ducktubes stammer fra den amerikanske Delta Waterfowl-organisation. Det er en yderst effektiv måde at øge gråænders ynglesucces på, fordi rovpattedyr ikke har mulighed for at komme til reden. Tal fra Delta Waterfowl tyder på, at ynglesuccesen stiger til gennemsnitligt 60 pct. og ofte op til 80 pct.

Et rederør - den såkaldte ducktube - er en simpel rørformet konstruktion af hø og metalnet, som placeres over åbent vand i ca. en til halvanden meters højde.

Opskrift på rederør

For at fremstille et rederør skal du bruge: Metalnet, hø eller halm, en pæl eller lignende til fastgørelse af røret til pælen samt kabelstrips og et par skruer.

Start med at lave en rulle med en diameter på 30-40 cm, som fastgøres med f.eks. strips. På det resterende metalnet fordeles høet i en tykkelse af 8-10 cm, hvorefter det rulles sammen og hæftes med yderligere strips. Rullen fastgøres på brættet, som til sidst kan fastgøres på pælen. Når pælen er banket i søbunden, og røret er fastgjort oven på denne, er det tid at fylde røret med redemateriale i form af hø.

For at få størst mulig succes er det vigtigt at vælge en sø, som i forvejen tilbyder fødemuligheder for gråænder. Det vil typisk være søer med lavvandede områder og vegetation langs bredden.


Ovenstående er et uddrag af artiklen "Rovdyrs indflydelse på de jordrugende fugle," oprindelig bragt i novemberudgaven af magasinet Jæger, 2017.

Besøg også den europæiske waterfowl-organisation, Waterfowlers' Network, på deres hjemmeside her.