OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. september 2020

Råvildt trives på Enø

I de sidste 15 år har råvildt bredt sig på Enø i Sydsjælland, og det menes, at der på øen, som dækkes af 1.000 sommerhuse, står 50-60 stykker råvildt, som ikke jages.

Tekst og Foto: Henning Kørvel

Råvildt på Enø på Sydsjælland er vant til havvand. Dyrene står dels fortrinsvis i sivene på øens nord- og østlige side, og dels i helårs- og sommerhushaver, og de er fortrolig med såvel haverne som det omgivende saltvand, idet de pendler til ud to små øer – holme - i Karrebæk Fjord ud for Enøs nordside. På billedet herover ses en pragtbuk, der er mellem otte og 10 år gammel. Læg mærke til den stærke krop og den korte, tykke hals, der sammenholdt med den gråhvide farve på næse- og pandebenet vidner om høj alder.

John Bang Jørgensen, der sidder i bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Næstved og selv bor på Enø med udkig ud over øens nordøstlige hjørne, der bestyres af en pladsbuk, mener, at råvildtet for alvor begyndte at stå fast på øen for cirka 15 år siden og siden hen har bredt sig til hele øen, men stadigvæk har det nordøstlige hjørne – Reedtzholm og Næbbet – som kerneområde.

Han følger råvildtet på øen året rundt, og fordi han har opsat vildtkameraer, får han indblik i flere sider af råvildtets liv, såvel som han får kendskab til bukkene og kan skelne dem fra hinanden. Han ved således også, at bukkene har relativt små territorier, og der ofte udkæmpes kampe, når bukke kommer ind på andre bukkes enemærker.

Elsker strandplanter

Fordi han nøje følger råvildtet, har han fået viden om, at dyrene elsker at æde både strandvejbred og strandasters, for på øens nordside hvor disse planter gror, gnaver råvildtet dem totalt ned, men der mangler i det hele taget ikke føde til råvildt på Enø. Græs findes i store mængder, fordi der ud over i haverne er anlagt friområder mellem sommerhusene, der dækkes af græs. Herudover elsker råvildt at æde blomster og andre planter i haverne, og fordi bukke om foråret også fejer bast af opsatsen på træer i sommerhushaverne, er ejerne blevet lidt trætte af råvildt og vil gerne have bestanden på øen der er 3,40 kvadratkilometer stor, reduceret.

Emnet var i august oppe at vende på generalforsamlingen for grundejerforeningen på Reedtzholm, men debatten endte med hverken et ja eller nej til råvildtjagt. Emnet skal formentlig drøftes på et fællesmøde for samtlige sommerhusgrundejerforeninger på Enø, før man ved, om bestanden skal reduceres ved jagt, eller selvregulering. Under alle omstændigheder er jagt forbundet med konflikt, fordi mange mennesker elsker at iagttage råvildtet, når det færdes på såvel engene som i sommerhushaverne. Over for det står synspunktet, at nogle gerne vil have bestanden reduceret, fordi dyrene æder roser og andre blomster og planter i haverne, og bukke i foråret fejer bast af opsatsen på træerne.

Opgave for buejægere

Det står dog under alle omstændigheder fast, at råvildt på Enø næppe kan jages på konventionel vis med kugle. Det vil ikke være forsvarligt, fordi det kun få steder vil være muligt at finde kuglefang. Mere sandsynligt er det, hvis det på et tidspunkt vælges, at bestanden skal reduceres ved jagt, at det så skal ske med bue og pil, og det er først og fremmest råer, der skal tages ud af bestanden. Og hertil kan så vælges også at rette pilen med nogle dårlige bukke, som der også er nogle af, selv om bukkene generelt synes at have gode gener for veludviklede opsatser og høje kropsvægte.

Med tæt kontakt til mennesker trives råvildt på Enø, men til trods for, at hastighedsgrænsen er 40 km i timen på Enø Kystvej og i sommerhusområdet, så bliver råvildt nu og da påkørt, fordi nogle bilister blæser på hastighedsgrænsen og kører uden hensyntagen til, at der navnlig morgen og aften ofte er råvildt på vejene. Sørgeligt, men en kendsgerning.