OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. april 2020

Pas på vildledende info om skydetårne

Et skydetårn skal ALTID overholde gældende lovgivning, også når det gælder afstandskrav til skel. Men en række salgsannoncer på nettet er vildledende og lover noget andet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Jægerforbundet er blevet gjort opmærksom på, at der i øjeblikket - bl.a. på Den Blå Avis - florerer en række annoncer med salg af skydetårne, som lover, at hvis man køber netop dette tårn, ja, så behøver man ikke følge reglerne for minimumsafstanden til naboskel. Men det er ganske enkelt ikke korrekt, understreger konsulent i Danmarks Jægerforbund, Niels Henrik Simonsen:

- Lovgivningen i forbindelse med skydetårne er uændrede, også hvad angår afstand til naboskel, som altid skal være 130 meter - med mindre man har en skriftlig aftale med ejeren af naboarealet. Har man et skydetårn til salg, og skriver man i sin annonce at det er undtaget fra denne regel, så er det ganske enkelt ikke korrekt. Køber risikerer at blive straffet for at overtræde lovgivningen, siger Niels Henrik Simonsen.

Danmarks Jægerforbund opfordrer alle, der ønsker at opstille et skydetårn eller skydestige, til at være kritiske og huske, at der ikke er foretaget ændringer i lovgivningen.

- Hvis man f.eks. har et skydetårn, som er under en halv meter højt, så er der altså ikke længere tale om et skydetårn, men derimod om et kunstigt skjul. Og dem må man jo ikke skyde pattedyr fra. Er skydetårnet over en halv meter høj, gælder afstandskravet, pointerer Niels Henrik Simonsen.

Derfor repeterer vi her kortfattet de vigtigste huskeregler:

  • Du må ikke drive jagt på pattedyr fra kunstigt skjul
  • Du må ikke drive jagt på pattedyr fra sæde eller platform, hævet mere end 50 cm over terræn
  • Det er dog lovligt at drive jagt på klovbærende vildt og ræv med riflede våben og bue, hvis det foregår fra en skydeplatform. Her skelnes der imellem to definitioner, nemlig de permanente tårne, også kaldet skydetårne, og transportable stiger, også kaldet skydestiger. Afstandskravet til naboskel er i begge tilfælde 130 meter


Se filmen herunder (7,51 minutter) og få genopfrisket din viden om reglerne for skydetårne - og stiger samt kunstige skjul: