OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. januar 2020

Om valg i Danmarks Jægerforbund

I 2020 er der valg til formandsposten, samt til hovedbestyrelsen og kredsformandsposterne i en del kredse landet over. I denne artikel kan du læse om reglerne for, hvem der kan opstilles, hvordan man gør og hvordan valget forløber.

Tekst: Joan Brønnum Kvist
Foto: Christian Lang Jensen

Sådan vælges DJ’s formand

DJ’s formand vælges for fire år ad gangen af repræsentantskabet. I år holdes repræsentantskabsmødet lørdag den 20. juni.

Alle medlemmer (dog undtaget prøvemedlemmer og støttemedlemmer) kan opstille som formandskandidat. Ønsker et medlem at stille op som kandidat til formandsposten, skal medlemmet skriftligt anmelde sit kandidatur til hovedbestyrelsen (ved Jægerforbundets administration) senest 1. februar i valgåret.

Administrationen vil herefter orientere kredsene om, hvem der er kandidater, før de ordinære kredsmøder finder sted i løbet af foråret. Det sker, fordi kandidaterne skal have mulighed for at præsentere sig selv på kredsmøderne, inden formandsvalget på repræsentantskabsmødet.

Sådan vælges hovedbestyrelsesmedlemmer

Landet er inddelt i 8 kredse.

 • Kreds 1: Nordjylland
 • Kreds 2: Midt-vest
 • Kreds 3: Midt-øst
 • Kreds 4: Sydjylland
 • Kreds 5: Fyn
 • Kreds 6: Sydsjælland
 • Kreds 7: Nordsjælland
 • Kreds 8: Bornholm

Hver kreds vælger et medlem til hovedbestyrelsen for en 4-årig periode. Der er valg til hovedbestyrelsen hvert andet år, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg. I år er der derfor valg til hovedbestyrelsen i kreds 2, 4, 6 og 8.

Der er endvidere valg til hovedbestyrelsen i kreds 5, men kun for den resterende periode (2 år), da det tidligere HB-medlem trak sig fra posten. Når et medlem ønsker at opstille som kandidat til hovedbestyrelsen, skal det ske på et jægerrådsårsmøde, hvor jægerrådet indstiller kandidaten.

Valget af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker på de ordinære kredsmøder med virkning fra 1. april.

Sådan vælges kredsformænd

Alle medlemmer i en kreds kan melde sig som kandidat til kredsformandsposten. Det gør man ved skriftligt at meddele kredsformand, at man er kandidat. Fristen er senest tre uger før kredsmødet, så oversigten over kandidater kan udsendes med dagsorden til kredsmødet.

Kredsformanden vælges på kredsmødet for en 4-årig periode, og valget sker i det valgår, hvor kredsen ikke skal vælge hovedbestyrelsesmedlem. I år er der derfor valg til kredsformand i kreds 1, 3, 5 og 7.

Der er endvidere valg i kredsformandsposten i kreds 2, men kun for den resterende periode (2 år), da den tidligere kredsformand trak sig fra posten.

Hvem kan stemme?

Valget til kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem sker på kredsmødet. På kredsmødet kan delegerede fra alle kredsens jagtforeninger stemme ved personligt fremmøde. Hver jagtforening har en delegeret pr. 50 medlemmer. Det er den enkelte jagtforening selv, der beslutter, hvem der udpeges som delegeret med stemmeret.

På kredsmødet vælges kredsens repræsentanter til repræsentantskabsmødet. Her er det det samlede antal medlemmer i kredsen, der har betydning for, hvor stor andel af de 375 repræsentanter, der tilfalder kredsen. Repræsentantskabet består, foruden formanden, af de 375 medlemmer og er sammensat af:

 • Hovedbestyrelsen
 • Kredsbestyrelserne
 • Formændene for jægerforbundets aktivitetsudvalg
 • Repræsentanterne (de delegerede) fra hver kreds

Det er medlemstallet den 1. oktober året inden repræsentantskabsmødet, der afgør, hvor mange delegerede jagtforeningerne kan stille til kredsmødet, og hvor mange delegerede kredsen kan stille til repræsentantskabsmødet.
Reglerne for opstillings- og valgprocesser er detaljeret beskrevet i Jægerforbundets vedtægter, som kan læses her.

Datoer for kredsmøderne 

 • Kreds 1: Kredsmødet afholdes lørdag den 21. marts 2020 kl. 09.30 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

 • Kreds 2: Kredsmødet afholdes søndag den 15. marts 2020 kl. 10.00 i Plexus, Idom-Råsted, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro.

 • Kreds 3: Kredsmødet afholdes tirsdag den 3. marts kl. 19.00 i Vejlby-Risskov Centret, Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov.

 • Kreds 4: Kredsmødet afholdes søndag den 22. marts 2020 kl. 10.00 på Jels Motel og Sportscenter. Ørstedvej 10. 6630 Rødding.

 • Kreds 5: Kredsmødet afholdes torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.15 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.

 • Kreds 6: Kredsmødet afholdes lørdag den 14. marts 2020 kl. 10.00 på Damme Kro, Fanefjordgade 162, 4792 Askeby.

 • Kreds 7: Kredsmødet afholdes søndag den 8. marts kl. 09.00 i Kulturhuset i Borup.

 • Kreds 8: Kredsmødet afholdes onsdag den 25. marts kl. 19.00 i Nyvest Centret.