OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. september 2020

Nyt liv i prædationsprojekt i nationalpark

En ny og ambitiøs plan giver nyt liv i Nationalpark Vadehavets prædationsprojekt, der gennemføres i et tæt samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

Tekst og Foto: Hans Kristensen

Med en lille forsinkelse på grund af coronaen sættes der nu fornyet gang i prædationsprojektet i Nationalpark Vadehavet med en plan, der foreløbig gælder for perioden 2020 til 2023.

Kernen i det er en gruppe frivillige jægere, der siden 2015 har gjort en stor indsats for at begrænse antallet af ræve og andre prædatorer i fire udvalgte yngleområder for sårbare jordrugende fugle på Fanø, Mandø og Rømø samt i området ved Sneum Engsø på fastlandet.

- Gennem det hidtidige forløb er vi blevet klogere på, hvordan man bedst tilrettelægger indsatsen, og de erfaringer er bygget ind i projektet, der også har fået tilført ekstra midler i forhold til tidligere, forklarer John Frikke, der er Nationalpark Vadehavets projektansvarlige.

- Fra Nationalparkens side er projektet et rigtigt godt eksempel på, hvordan man kan inddrage frivillige for at opnå vigtige mål, uddyber han.

Erfaren jæger i nøglerolle

En væsentlig ændring i prædationsprojektet er, at man nu har ansat Jørn Bøgen i en deltidsstilling for at koordinere og udbygge den praktiske indsats.

Jørn Bøgen er erfaren jæger og schweisshundefører. Men derudover har han gennem ti år været mårhundereguleringsjæger og har et solidt kendskab til alle dele af reguleringsarbejdet.

- Min opgave er at være bindeleddet mellem Nationalparken og de frivillige jægere og at stå til rådighed med råd og vejledning, så reguleringsjægerne kan levere de bedst mulige resultater, forklarer jægeren, der heller ikke kommer til at slippe mårhundearbejdet i sin nye position.

- Mårhund er et stigende problem i Nationalparken. I år blev der for første gang konstateret ynglende mårhunde på Rømø. Mandø har også haft besøg af dem, og det skulle være mærkeligt om de ikke også fandt vej til Fanø. Her gælder det om at lokalisere dem hurtigt og bekæmpe dem effektivt, forklarer Jørn Bøgen.

- Jørns erfaringer fra mårhundearbejdet er guld værd for os, kommenterer John Frikke og supplerer med, at det også er vigtigt at være forberedt på indvandringen af vaskebjørne sydfra.

Nye tiltag skal effektivisere indsatsen

Blandt de kommende tiltag i projektet er bl.a. et kursus for både nye og erfarne reguleringsjægere. Der arbejdes også på at effektivisere fældefangsten gennem målrettet brug af sms-meldere, på en øget anvendelse af rørfælder og på at anlægge baitpladser for at lokalisere og bekæmpe mårhunde i områderne.

- Desuden vil vi gerne udvide indsatsen til nye områder i Vadehavet, afslører John Frikke.

- I alle Natura 2000-planer her udpeges prædationen som en væsentlig trussel mod trængte udpegningsarter. Sammen med forskellige forbedringer af levestederne er de frivillige jægeres indsats derfor vigtig for at bremse ynglefuglenes tilbagegang, slår han fast.