OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. april 2020

Nye schweiss-aspiranter på vej igennem nåleøjet

Forleden fik 14 måske kommende schweisshundefører besked om, at de er udtaget til kvalifikationstest. Nu har de nogle måneder til at forberede sig selv og deres hund. Mange risikerer at dumpe, for schweisshundenene og deres førere ér de bedste af de bedste.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Mads Flinterup og Brian Pape

De er jægerens ven i nøden, og deres anseelse i jægerkredse er indiskutabel. Schweisshundeførerne, som kommer når som helst behovet opstår, er af Naturstyrelsen særligt bemyndiget til at eftersøge og aflive vildt - også på anden mands grund - uden forudgående samtykke. Og det er noget, der forpligter.

Det danske Schweiss-register består af ca. 190 frivillige schweisshundeførere, som med deres specialtrænede hunde kan opspore påkørt og anskudt vildt, primært hjortevildt. De er delt op i 10 geografiske regioner, som koordineres af Schweiss-sekretariatet i Oksbøl. Det tredje ben i konstruktionen er det fem mand store Schweissudvalg, der har en rådgivende funktion overfor Naturstyrelsen, hvori Danmarks Jægerforbund bl.a. er repræsenteret.

14 ud af 33 skal til prøve, men hvor mange består?

Hvert forår træder sekretariatet, Schweissudvalget og de 10 regionalt udpegede koordinatorer sammen for at vurdere ansøgningerne fra de hundeførere, der gerne vil være med.

I dette forår har i alt 33 hundefører ansøgt om optagelse i Schweiss-registeret, og efter en nøje granskning af hver enkelt ansøger, har man udvalgt 14 af dem til en kvalifikationstest. Det er tilfældigvis præcis det samme antal ansøgere og udvalgte som sidste år. Dengang klarede i alt seks af dem sig igennem nåleøjet, og i dag er de i fuld gang med den toårige uddannelse til fuldt kvalificeret schweisshundefører.

Vejen til perfektion er nemlig lang, og indlæringskurven stejl.

Ikke nok at kunne gå et blodspor

For Ulrik Lorenzen, daglig leder af Schweiss-sekretariatet, er der i schweiss-regi to særlige højdepunkter i løbet af et år:

- Det første er, når vi læser alle ansøgningerne og fornemmer engagementet og gejsten hos folk. Det, at vi i ansøgningen virkelig kan mærke, at hér har vi en person, som virkelig brænder for det, og som har gjort en indsats for at sætte sig ind i tingene, er en meget vigtig del af vores udvælgelseskriterier. Det andet højdepunkt er, når vi skal hilse på dem, der har bestået prøven, og byde dem velkommen. Det er et meget stort øjeblik, både for os og for dem. Det er først, der, de for alvor skal i gang med at lære noget.

Ulrik Lorenzen forklarer, at alle nye schweisshundeførere vil opleve en meget stejl indlæringskurve i begyndelsen. Det tager som nævnt to år at blive færdiguddannet hundefører, for det er langt fra nok bare at kunne gå et blodspor. Schweiss-registret er en helhed og ikke en samling superindividualister Samarbejde er en væsentlig del af registrets dna.

- Alle kan lære at gå et blodspor, men langt fra alle kan blive en god schweisshundefører. Man bliver en del af et team, som støtter hinanden. Derfor må man aldrig være tilbageholdende med at bede om hjælp fra de andre, hvis behovet opstår, understreger Ulrik Lorenzen.

Det er de erfarne hundeførere også meget bevidste om, og alle, erfarne som uerfarne, har med jævne mellemrum brug for hjælp fra en kollega.

Både kommunikative og sociale evner

- Det er helt afgørende, at vi får folk, der kan spille sammen med de andre schweisshundeførere i lokalområdet, og som aktivt har vist interesse for deres arbejde. Måske har man sørget for at komme med en erfaren hundefører som føl, og har ad den vej vist, at man virkelig vil det her.

Faktisk er hundeførerens både kommunikative og sociale evner så væsentlige, at også disse kommer på prøve under kvalifikationstesten. Prøven, som strækker sig over det meste af en dag, starter sågar i det øjeblik, aspiranten træder du af sin bil. Fra det øjeblik vil man være under kyndig, men velmenende observation. Hvordan er førstehåndsindtrykket, er man imødekommende og hvordan er samspillet mellem aspiranten og hans hund? Det er vigtige parametre, fordi det jo er dem, der kommer i spil ude "i felten," hvor schweisshundeføreren skal kunne begå sig med alle slags mennesker - jægere af enhver afstøbning såvel som trafikanter, der har påkørt et dyr.

De praktiske prøver forventes at finde sted rundt omkring i landet i løbet af august. Det giver aspiranterne god tid til at finpudse deres og hundens færdigheder. De aspiranter, der klarer testen tilfredsstillende, skal deltage i et obligatorisk todagskursus, hvorefter de straks indtræder i Schweiss-registret. De har dog først lov til selv at opgive en eftersøgning af et skadet dyr, når de har konsulteret en erfaren kollega herom. Denne begrænsning gælder i de to år de som nyoptaget i registret er igennem et toårigt uddannelsesforløb.