OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. august 2020

Nye regler for riffelprøve - kort fortalt

Som bekendt er der kommet nye regler i forbindelse med riffelprøverne. Her får du en kort opsummering af, hvad de går ud på, både for aspiranterne og for riffelinstruktørernes vedkommende. DJ afholder webinar om emnet for alle riffelinstruktører på onsdag i næste uge.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen og Jacob Munkholm Jensen

Det obligatoriske skydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter nu skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Jægerforbundet får dog stadig mange henvendelser med spørgsmål i forbindelse med de nye regler, hvorfor vi her bringer en kort opsummering. Selve riffelprøven, hvor aspiranten inden for fem minutter skal afgive seks skud til en bukkeskive på 100 meters afstand og ramme indenfor skiven med de fem skud, er der ikke ændret ved. Læs evt. mere om de generelle regler for selve prøven via linket under artiklen her.

Det nye er det obligatoriske skydeforløb, samt et par justeringer i forbindelse med tilmeldingen til riffelprøven på mitjagttegn.dk. Tilmelding skal nu ske senest kl. 12.00 tre dage inden prøvens afholdelse. Aspiranter, der er forhindret i at møde til riffelprøven, skal melde afbud til prøven via mitjagttegn.dk senest 4 dage før prøvens afholdelse. Tidligere kunne man framelde sig helt op til dagen før.

Det obligatoriske skydeforløb

Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse. Aspiranten må anvende de hjælpemidler, som normalt anvendes på jagt, og forløbet skal aflægges med et våben og en ammunition, som opfylder kravene til jagt på råvildt, for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Man må altså godt bruge træningsammunition til både skydeforløbet og selve riffelprøven. Aspiranten skal, under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

  • Stående skydestilling med anlæg
  • Stående skydestilling uden anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
  • Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Hvem skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Her kan du se hvordan de nye regler påvirker forskellige kategorier af jægere:

  • Nye jæger, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb
  • Nye jæger, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb
  • Nye jæger, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen
  • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Lidt om blanket og riffelinstruktørerne

Som bevis på gennemført obligatorisk skydeforløb, skal man udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.

På sigt er det meningen, at kompetencerne som riffelinstruktør skal fremgå inde på den enkelte jægers side under mitjagttegn.dk. Derefter kan instruktørerne så underskrive med det ID-nr., som står på jagttegnet. Miljøstyrelsen er ved at indtaste alle oplysningerne, men det kommer til at tage noget tid. Indtil da kan instruktørerne underskrive med deres DJ-medlemsnummer, som bl.a. står på instruktørernes Id-kort.

Sådan kommer du i gang

Hvis du gerne vil i gang med det obligatoriske skydeforløb men ikke ved hvordan du får kontakt til en skydeinstruktør, anbefaler Danmarks Jægerforbund, at du begynder med at henvende dig til den nærmeste jagtforening. Her vil der i langt de fleste tilfælde være en masse engagerede mennesker, som meget gerne hjælper dig videre.

Overvej i den forbindelse også, om ikke det vil være en god idé at melde dig ind i foreningen, nu du har etableret den gode kontakt.

Webinar for riffelinstruktørerne

Allerede på onsdag den 12. august kl. 17.30 afholder Danmarks Jægerforbund et webinar for alle interesserede riffelinstruktører og andre involverede. Her forklarer vi formålet med det obligatoriske skydeforløb og giver mulighed for at stille spørgsmål i chatten. Vi giver også tips og tricks til medlemsrekruttering i forb.m. skydeforløbet, hvor vi jo må forvente at jagtforeningerne vil få besøg af mange nye jægere, som måske ikke har tilknytning til en jagtforening endnu.

Er du riffelinstruktør eller på anden måde involveret i afvikling af de obligatoriske skydeforløb, og ønsker du at deltage i webinaret? Så klik her og gå til tilmeldingssiden på flexbillet. Vi sender dig yderligere info om hvordan webinaret kommer til at foregå.