OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. december 2020

Nye regler for havbrug gavner miljøet

Miljøministeren og en række partier i folketinget sætter nu en stopper for udvidelse af havbrugsproduktionen, og vil samtidig sikre en mere effektiv sagsbehandling omkring havbrugene. Danmarks Jægerforbund hilser ændringerne velkomne.

Tekst: Sabina Rohde

Med to vedtagne lovforslag strammer regeringen nu op i forhold til reglerne for havbrug.

Det ene lovforslag ophæver muligheden for, at havbrugene kan etablere såkaldte kompensationsopdræt, som gør det muligt at udvide eller etablere nye havbrug.

Et kompensationsopdræt af muslinger er et marint virkemiddel. Et marint virkemiddel er en indsats, der kan bruges til at kompensere for de miljøpåvirkninger, havbrugene har. Hvis muslingerne f.eks. ikke høstes, vil tiltaget ikke have tjent formålet med at fjerne næring udledt fra havbrugene fra havmiljøet.

Det andet forslag flytter myndighedsrollen fra kommunerne til Miljøstyrelsen for at sikre et mere effektivt tilsyn med havbrugene og deres miljøgodkendelser.

Miljøminister Lea Wermelin siger om ændringerne:

- Vores havmiljø er under pres, og jeg ønsker derfor hverken flere eller større havbrug i Danmark. Fisk i havbrug opdrættes i netbure ude på havet, og der udledes stoffer direkte til vandmiljøet uden nogen form for rensning. Nu rydder vi op.

Ud over, at der nu reelt ikke er mulighed for udvidelse af havbrugene, ønsker miljøministeren også, at havbrugene i fremtiden flyttes på land:

- Danmark skal være et grønt forgangsland. Det gælder også i forhold til fiskeopdræt. Derfor mener jeg, at vejen er at anvende den rigtige teknologi, som løbende bliver bedre, så der kan opdrættes miljøvenlige fisk i dambrug på land, hvor man har fokus på både rensning og genanvendelse af vandet.

Jægerforbundet har afgivet høringssvar i processen og har her netop påpeget, at vi ønsker havbrugene bragt på land. På land vil der kunne rettes fokus på udledningerne, så produktionen i havbrugene ikke medfører en forurening af havmiljøet og en genetisk forurening af vilde fiskebestande.

Christian Clausen, HB og formand for trækvildtudvalget siger om de nye regler:

- Det er en meget positiv nyhed, vi får fra ministeren her. Havbrugenes udledninger til havmiljøet forurener, og den forurening kan påvirke vildtbestande, som vi jægere også har en naturlig interesse i. Derfor mener jeg, at jægerne kan være meget tilfredse med de nye initiativer – både ud fra en generel miljøpolitisk betragtning, men også ud fra et ønske om, at vildtbestande med tilknytning til havmiljøet får bedre livsbetingelser. Derudover bemærker jeg selvfølgelig, at de nye initiativer er i direkte tråd med vores Natursyn og høringssvar på området. Så jeg er meget glad. Det er en god nyhed.

Fakta om ændringerne der træder i kraft den 1. januar 2021 (Kilde mim.dk)

  • Opdræt af fisk i havbrug foregår i store net på havet, og havbrugene udleder næringsstoffer direkte til havmiljøet uden renseforanstaltninger. Der findes 19 havbrug i Danmark
     
  • Ansøgninger om nye og større havbrug vil fortsat skulle behandles efter gældende regler
     
  • Lovforslaget om ændrede regler for kompenserende marine virkemidler blev vedtaget af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
     
  • Lovforslaget om at samle myndighedskompetencen blev vedtaget af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Find mere information her